Cannabisforskerens cannabiskunnskap

I går reagerte Kenneth Arctander fra RIO og andre med vantro på nyheten om at Folkehelseinstituttet må kutte 120-150 årsverk for å spare 90 millioner over 2 år.
kenneth-fhi

Aino Lundberg fra Kirkens Bymisjon stemmer i og minner om at også innlemmelsen av SIRUS i Folkehelseinstituttet var negativt:
kenneth-fhi-aino

Det stemmer at det er viktig å satse på god forskning, men er forskningen her til lands i det hele tatt verdt finansiering?

Case study: Anne Line Bretteville-Jensen

Anne Line jobbet helt sentralt i SIRUS i mange år, og hun har vært sentral i Avdeling Rusmiddelbruk i Folkehelseinstituttet etter innlemmelsen. Det er knappe 2 måneder siden Anne Line mottok «Ut av tåka»-prisen fra Hasjavvenningsmiljøet i Kristiansand for sin cannabisforskning. På «Ut av tåka»-konferansen holdt hun et foredrag, som er lagt ut på Kristiansand-miljøets hjemmesider. Dette er hva Anne Line har å si om weed:

anneline-weed

Anne Line deler altså opp marihuana i 2 kategorier:

  1. Vanlig marihuana (tørkede blader, stilker eller frø)
  2. Sensemilla (toppskudd uten frø)

Sinsemilla er som Anne Line er inne på weed uten frø, men weeden kan komme fra både toppskudd og sideskudd. Det er likevel overraskende at hun velger å bruke disse 2 kategoriene når hun skal fortelle om hva marihuana er. Det minner faktisk litt om den danske Christiania-kategorisering der de deler marihuana i pot (svak weed) og skunk (sterk weed). Den danske folkemunne-kategoriseringen er selvfølgelig hakket mer fjollete enn Anne Line sin, fordi Skunk er en marihuana-strain og ikke en fellesbetegnelse på all sterk weed.

TØRKEDE BLADER, STILKER OG FRØ ER IKKE MARIHUANA FOR KONSUM!
Tørkede blader, stilker og frø er bøff!
Marihuana er blomstene fra cannabisplanten.

Når cannabisplanten dyrkes (fra bona fide frø og ikke fra stikling) må man passe på å identifisere kjønn på plantene som vokser frem. Man må ta et valg om frøproduksjon eller ikke. Hvis man ikke ønsker frøproduksjon så fjerner man hannplantene så fort man har identifisert kjønn. Hvis man ønsker frøproduksjon lar man hannplantene pollinere hunnplantene før man dyrker hunnplantene frem til høsting. Sluttproduktet fra pollinerte hunnplanter blir en mindre mengde svakere weed samt bona fide frø. Slike bona fide frø har høy verdi, og er ikke noe som følger med weed man kjøper.

Hvis det er frø i weeden man kjøper, så er dette fordi dyrkeren har gjort en dårlig jobb. Hvis en ikke-pollinert hunnplante blir stresset, så kan hun utvikle hermafrodittisme (tvekjønnethet). Da vil hun produsere frø, og weeden blir svak fordi en del av plantens energi blir brukt til å produsere frø istedenfor blomster. Kjøper du weed med frø i, så er frøene etter all sannsynlighet et bevis på at du har kjøpt et dårlig produkt. Frø fra hermafroditter gir spake planter med overhengende fare for å utvikle hermafrodittisme.

Etter høsting er det normalt å frisere weeden. Dette vil si å klippe av så mye som mulig av bladene, fordi blader inneholder mye klorofyll som man ikke vil inhalere for mye av. Det er normalt å heller bruke bladene til hasjproduksjon.

weed
(Disse bladene skal klippes av etter høsting.)

Det samme med stilk; det skal være minst mulig av det. Løse stilker skal det hvertfall ikke være med i det man kjøper.

weed2
(Den synlige stilken på bildet bør klippes av.)

Hvis du hadde solgt meg en ziplock-pose med weed, Anne Line, og det bare var masse hermie-frø, blader og stilk i ziplock-posen, så hadde jeg faen ikke kjøpt av deg igjen!
Skal ha tilbake pengene også!

anneline-tjall

Jeg skal ikke gi hasj-infoen fra Anne Line like hard medfart som marihuana-infoen hennes, men jeg vil benytte anledningen til å si at nok er nok for den norske standardfrasen om at hasj er harpiks, som her til lands har vært copy-pastet av leksika, forskere og andre «fagfolk» i flere tiår nå. Det høres ut som det tyter hasj ut av stilken på cannabisplanten hvis man kutter i den, men det gjør det selvfølgelig ikke.

De fleste av oss har aldri hørt ordet «harpiks» bortsett fra når den overfinansierte delen av det norske rusfeltet skal fortelle om hva hasj er. Det er godt mulig hasj er harpiks, men Anne Line burde vite at hasj er et konsentrat-produkt fra cannabisplanten. Ved bruk av en av flere teknikker separerer man trikomene fra planten, og ved bruk av en av flere teknikker presses trikomene sammen til et hasj-legeme. Styrken på hasjen avgjøres av hvor mye eller lite potent planten er i utgangspunktet, samt hvor mye eller lite mikroskopiske planterester som den valgte teknikken klarer å separere fra trikomene.

weed-trikomer

Konklusjon

Jeg vet ikke om Anne Line Bretteville-Jensen generelt sett er en god forsker eller ikke, men cannabis har hun ikke filla peiling på. Jeg finner ikke på stående fot ut hvor lenge Anne Line har jobbet med å forske på rusmidler og spesielt cannabis, men det er minst 10-15 år. At hun i løpet av så lang tid bare klarer å lire av seg at marihuana er blader, frø og stilk vitner ikke om at gamle SIRUS som nå er innlemmet i Folkehelseinstituttet er noe å samle på. At Actis forsøker å hjelpe Folkehelseinstituttet vitner heller ikke om at dette forskningsmiljøet skulle være verneverdig. Det er ikke noen hemmelighet at Anne Line Bretteville-Jensen indirekte har spilt på lag med Actis i mange år, der hun blir med på å overfokusere på ESPAD-undersøkelsen og underkjenne andre større undersøkelser som gir et helt annet bilde, og uten å si et pip om forskjell i mørketall i land der bruken er kriminalisert og land der bruken ikke er kriminalisert. Anne Line Bretteville-Jensen har også unnlatt å ta tak i kloakkanalysene som til forskjell fra ESPAD-undersøkelsen ikke er beheftet med mørketallsproblematikk, og som viser at den reelle cannabisbruken i Oslo er over gjennomsnittlig sammenlignet med andre europeiske storbyer.

–>> Bli med i debatten om cannabiskunnskap.

Reklamer

Helga Tveit (Sørlandet Sykehus) om cannabis og IQ

Helga Tveit er Psykologspesialist og jobber ved ARA på Sørlandet Sykehus. Helga er en av de mest aktive personene i CannabisForum Sør, og hun er en av den diskrediterte svenske forskeren Thomas Lundqvists sterkeste støttespillere i Norge.

Helga Tveit holdt et foredrag i Tromsø sommeren 2015:

helga-hap

Helgas presentasjon av avvenningsprogrammet illustrerer godt forskjellen på Kristiansand og Oslo. I Oslo vil det ikke forekomme urintesting hos frivillige klienter, men i Kristiansand ser de på urinprøver som en selvfølgelig del av HAP. Denne distansen mellom terapeut og behandler som et urinkontrollregime gir, manifesterer seg i måten Helga Tveit skaper et generaliserende nedlatende bilde av hasjrøykeren:

helga-mote

Helga Tveit følger opp med lag på lag med generaliserende og stigmatiserende Lundqvist-anekdoter:

helga-rev

I løpet av foredraget svinger Helga Tveit også innom sin favorittpåstand; at cannabisbruk fører til redusert IQ:

helga-kognitive

Påstander om redusert IQ av cannabisbruk har Helga også servert til media. Her er påstandene hennes om lavere IQ i en artikkel fra Fædrelandsvennen:

helga-iq

Helga Tveit og resten av CannabisForum Sør arrangerer i dag «Ut av tåka»-konferansen 2017.

–>> Bli med i debatten om skemselspropagandaen til Helga Tveit.

Skremsel fra Hasjavvenning Kristiansand

Hasjavvenning Kristiansand er sammen med det formelle nettverket CannabisForum Sør utgiver av «Ut av tåka»-prisen som i 2017 går til Anne Line Bretteville-Jensen. Dette Kristiansand-miljøet er ikke det mest ydmyke og selvreflekterende i landet, og de nøler ikke med å skryte av sin påståtte kompetanse og kunnskap:

sshf-selvskryt

Denne kronikken som de skryter av, «Absurd å gjøre cannabis lovlig«, er en tekst som i 2014 røpet forfatternes uvitenskapelighet både når det kommer til manglende statistikkforståelse og når det gjelder omfavnelse av tilbakevist skremselspropaganda. Det mest graverende er likevel at den grove demoniseringen skjer i helsemyndighetenes navn:

cfs-aftenposten

Forfatterne av kronikken er Helga Tveit, Øistein Kristensen og Håvard Berge, og sammen identifiserer de seg som CannabisForum Sør. Håvard Berge er sammen med Madelene Skårdal de sentrale personene i Hasjavvenning Kristiansand, og har et tett samarbeide med dette spindelvev-nettverket av overlappende aktører som fyller posisjonene i SSHF, ARA, og CannabisForum Sør. Hasjavvenning Kristiansand skal være spydspissen som henter den såkalte spisskompetansen ut fra Sørlandet Sykehus (SSHF), fra deres Avdeling for Rus- og Avhengighetsbehandling (ARA), og fra dette nettverket deres CannabisForum Sør.

kristiansand-kart

Men hva slags «spisskompetanse» om cannabis er det egentlig Madelene Skårdal og Håvard Berge har klart å hente ut fra nettverket sitt? Mer enn 10 år med nettverksmøter der kunnskap fra de 50 selværklærte nasjonale cannabis-autoriteter har gitt Madelene og Håvard denne «kunnskapen»:

uat-kristiansand-hasjskader

Disse påstandene taler for seg selv, og det trengs derfor ingen kommentar fra meg for å påpeke CannabisForum Sørs inkompetanse. Det er absurd at Madelene og Håvard med sin tydelige politiske agenda og skremselspropaganda om cannabis skal gi ut en pris for «å stimulere og premiere cannabisforskning og avvenning». At disse folka også får spre skremselspropagandaen sin både på Universitetet i Agder og på ungdomsskolene i distriktet er uakseptabelt og må ta slutt.

Jeg er trygg på at prisvinner Anne Line Bretteville-Jensen er klar over at CannabisForum Sør med klippefast posisjon i Bibelbeltet er ekstremister på det norske rusfeltet, og at hun med solid forskerkompetanse vet at man må ta CannabisForum Sør sine påstander om cannabis med en solid klype salt. Jeg vil anbefale Anne Line å være høflig og ta imot prisen og kose seg på konferansen, men også at hun starter arbeidet med å gjennomgå den kontroversielle forskningen til Thomas Lundqvist – da det i tiden fremover vil presses frem krav om at hasjavvenningsmiljøene i Norge må ta et oppgjør med Lundqvist-arven i behandlingsoppleggene deres.

->> Bli med i debatten om Bibelbeltets hasjavvenningsmiljø.

Lekkasje fra hasjavvenningsmiljøet i Kristiansand

uat-program

uat-lekkasje

Hasjavvenningsmiljøet i Kristiansand er ansatte i og tilknyttede til Hasjavvenning Kristiansand. Dette miljøet er også kalt CannabisForum Sør, og de har sine tentakler ut i Kristiansand Kommune, på Sørlandet Sykehus, på Universitetet i Agder og i Kristiansand Fengsel. Dette hasjavvenningsmiljøet kan man like gjerne kalle legaliseringsmotstandsmiljøet i Kristiansand, da deres cannabisbehandling er meget tett vevd sammen med deres motstand mot legalisering.

helgatveitthomaspedersen

Dette fremtredende aspektet av legaliseringsmotstand har vært svært tydelig i utdelingene av «Ut av tåka»-prisen de siste årene. Thomas Lundqvist (arkitekten bak «Ut ur dimman» i Sverige og «Ut av tåka» i Norge), Hilde Nicolaisen (hasjavvenningsbehandler og NADA-akupunktør i Tromsø tilknyttet Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon), Øistein Kristensen (Sørlandet Sykehus) og Mina Gerhardsen (Actis) er alle kompromissløse og harde legaliseringsmotstandere.
Derfor er den kommende utdelingen av 2017-prisen til Anne Line Bretteville-Jensen overraskende og noe helt nytt fra Kristiansand-gjengen.

Anne Line er nemlig ikke en kompromissløs legaliseringsmotstander, men heller en forholdsvis nøktern forsker som tjente under SIRUS i mange år før SIRUS noe udemokratisk ble lagt under Folkehelseinstituttet i 2016. Selv da SIRUS lå utenfor Folkehelseinstituttet hadde de tydelige narkotikapolitiske føringer på seg, og dette har ikke blitt bedre etter innlemmelsen i FHI. Likevel har Anne Line Bretteville-Jensen vært så nøytral som stillingen hennes har gitt rom for, og hun har vært villig til å lytte til alle stemmer på feltet på en respektfull måte. Nå har ikke Anne Line vært veldig tydelig på banen etter innlemmelsen i FHI, men jeg håper hun viderefører den forholdsvis nøytrale posisjonen som hun har hatt. Lykke til, Anne Line, og gratulerer med prisen!

Kristiansand-miljøet på defensiven

At «Ut av tåka»-prisen 2017 skal utdeles til Bretteville-Jensen var bestemt allerede i oktober 2016, og det er tydelig at hasjavvenningsmiljøet i Kristiansand føler det politiske presset og ikke ønsker noen kontroversiell prisvinner i år. Med tanke på prisvinnerne fra 2013 til 2016, burde jo 2017-prisen strengt tatt gått til NNPFs Jan Erik Bresil. Kristiansand-miljøet og resten av den nasjonale kriminalistiske fløyen er smertelig klar over at de hadde alt annet enn vind i seilene i 2016.

Selv om det er gledelig at Kristiansand-miljøet endelig gir prisen til en bedre kandidat, så burde de egentlig bare vrake hele prisen. Når man kikker på prisvinnerne fra starten i 2013 og frem til 2016, så ser man klart og tydelig at denne prisen bare er en stor vits – akkurat som hasjavvenningsprogrammets gudfar Thomas Lundqvist.

lundqvist-prisvinner

Utdelingen av «Ut av tåka»-prisen til Anne Line Bretteville-Jensen skjer på «Ut av tåka»-konferansen 07. februar 2017. Hvis noen skulle være i tvil om hvordan Kristiansand-gjengens hasjavvenning går hånd i hånd med deres legaliseringsmotstand, så er denne screenshoten fra deres nylig nedlagte Facebook-gruppe meget beskrivende:
dobbeltmoral

Bli med i debatten hos Stopp Narkotikakrigen.

NADA Norges pris er ikke konkurransedyktig

I styreleder Knut T. Traaseths tilsvar fra Retretten i Natt&dag erklærte han følgende:

«Prisen på det som kjøpes inn er konkurransedyktig.»

I den noe lengre redegjørelsen på Retrettens hjemmesider erklærte Traaseth følgende:

«Styret finner det forsvarlig med innkjøp fra NADA Norge AS fordi man da er sikret gode produkter, samt at prisen man betaler er konkurransedyktig og tilsvarende den pris andre kunder av NADA Norge AS betaler.»

Fakta er at NADA Norges pris på akupunkturnåler ikke er konkurransedyktig. Se bare på denne sammenligningen med den danske webshopen Wendy&Co:

Pris på 1.000 nåler hos Wendy&Co: 200 kroner
Pris på 1.000 nåler hos NADA Norge: 1.250 kroner

Dette betyr at en behandling (10 nåler) har en nål-kostnad på 2 kroner hvis man kjøper fra Wendy&Co, mens den samme behandlingen har en nål-kostnad på 12,50 kroner hvis man kjøper fra NADA Norge. Dette er en prisforskjell på 625%.

NADA Norges pris var ikke helt enkel å få tak i. Det er ikke oppgitt priser på NADA Norges hjemmeside, og Rita nektet å oppgi pris til meg da jeg henvendte meg til henne. Thomas Pedersen i «Ut av tåka»-prosjektet Oslo-avdeling Østensjø serverte meg en løgn om at nålene koster 300 kroner for 1.000 nåler hos NADA Norge, men etter å ha fått hjelp fra Einar Williamsen til å begjære innsyn fant vi ut at NADA Norge tar hele 1.250 kroner for 1.000 nåler:

prisnaaler-blacked


Prisøkning på 25% fra 2014 til 2015

Det ser ut som NADA Norge økte prisen på 1.000 nåler fra 1.000 kroner i 2014 til 1.250 kroner 2015:

molde-blacked

Denne forholdsvis store prisstigningen på 25% kan delforklare at NADA Norge økte overskuddet sitt med 400% fra 2014 til 2015:

nadautbytteoverskudd


Retrettens bruk av NADA-nåler i 2015

Ifølge Retrettens årsrapport utførte de 4.920 akupunktur-behandlinger i fengslene på Østlandsområdet i 2015:

4920settinger

I tillegg utførte Retretten også akupunktur i sine lokaler i Oslo og i Årnes:

retrettensettinger

Hvis vi legger sammen disse tallene, så ser vi at Retretten utførte 17.509 akupunktur-behandlinger i 2015. Retretten kjøper selvfølgelig nåler fra NADA Norge og ikke fra Wendy&Co. Her er prisforskjellen:

17.509 behandlinger med nåler fra NADA Norge: 218.862,50 kroner
17.509 behandlinger med nåler fra Wendy&Co: 35.018,00 kroner[1]

Differanse: 183.844,50 kroner

Når styreleder Knut T. Traaseth hevder at NADA Norges priser er konkurransedyktige, så medfører det altså ikke riktighet.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
[1] Wendy&Co gir rabatt ved mengdekjøp. Ved kjøp av mer enn 10.000 nåler gis det 10% rabatt, og prisen per 1.000 nåler blir da 180 kroner, og ved kjøp av 175.000 nåler bør det være mulig å forhandle seg frem til ytterligere rabatter. Dette har jeg ikke tatt med i regnestykket. Ved sammenligning har jeg heller ikke tatt hensyn til skiftende forskjell på dansk og norsk valuta. Disse 2 faktorene vil gå ca. opp i opp og ikke ha noen reell betydning for sammenligningen.

Thomas Pedersens vaporizer-hysteri («Ut Av Tåka»-prosjektet)

Jeg vet ikke om den kostet over 1 million eller bare 900.000, men NADA-konferansen over 2 dager som Retretten arrangerte i 2015 var budsjettert til å koste 929.530 kroner. Det er mange ting å si om denne kostbare konferansen, men i denne artikkelen skal jeg ta for meg Thomas Pedersens konferanseforedrag. Thomas jobber med det de kaller hasjavvenning i «Ut Av Tåka»-prosjektet til Uteseksjonen i Oslo, som igjen er en underavdeling av Velferdsetaten, som er en av Retrettens generøse sponsorer.

Det er mange ting å si om foredraget til Thomas, men jeg skal her konsentrere meg om det han sier om vaporizere. Da gir jeg ordet til Thomas Pedersen (se 12:50 ut i filmen):

Jeg har også gjort jobben med å transkribere omtalen hans av vaporizere:

«Vaporizere har vi ikke hatt så mye av i Norge, ikke noe særlig bruk. Men som følge av sunnhetstanken, om at det er mye bedre å røyke på denne måten, så har det vært et økende salg av det. På Shangri-La i Oslo, som er en alternativ butikk hvor de selger brukerutstyr, så har de nå fortalt at de har en sånn enorm stor Vaporizer som er veldig fin og som koster 5000 norske kroner. Man dividerer vel det omtrent med 8 for å få dollar, og den selger de 1 av om dagen i Oslo.

Det er en måte å røyke på uten å antenne, så man slipper på en måte de, hva kan man kalle de, de giftige stoffene. [knis fnis] En sunn måte å inhalere på. Ja, en slags forstøver. [knis fnis grimase]

Det er hvertfall skremmende at det er økende. Og hvertfall når man tenker at det er en høyere andel av THC også, det betyr at man får mye mere i seg. Større sjanser for psykoser blant annet.»
Thomas Pedersen, Hasjavvenningsprogrammet «Ut Av Tåka» Oslo-avdeling Østensjø

Det Thomas sier i de 2 første avsnittene er forsåvidt riktig. Vaporizing er fysisk sett en mye sunnere måte å innta cannabis på enn røyking, man slipper unna de aller fleste skadelige inhalasjonspartikler. Men fnisingen hans og grimasen hans er litt vanskelig å tolke. Det er selvfølgelig mest nærliggende å tenke seg at de sunnhetsmessige betraktningene uttales med retorisk ironi, altså at Thomas harselerer med vaporizer-fakta han har hørt fra noen av hasjavvenningsklientene sine. Det kan selvfølgelig hende at Thomas faktisk mener det han sier, men at det faktum at han taler til en glissen sal full av cannabishatende akupunkturentusiaster fremtvinger latteren og grimasen. Thomas må gjerne opplyse meg om det er retorisk ironi eller et imaginært press fra salen som forårsaket latter og grimase.

thomasnada

Det siste lille avsnittet er skremselspropaganda som jeg virkelig skulle ønske at «Ut Av Tåka»-gjengen kunne holde seg for gode til å spy ut i slik en sal. Det er på ingen måte skremmende at vaporizer-salget er økende, det er bare bra at flere og flere går over til sunnere inntaksmåter. Høyere eller lavere andel THC betyr ikke så mye all den tid cannabis er meget enkelt å dosere i ønsket mengde, og klarer man det ikke på øyemål så finnes det vekter. Første gang man smaker på nyinnkjøpt cannabis vet man på grunn av forbudsforårsaket mangel på varedeklarasjon selvfølgelig svært lite om THC-innholdet, men etter å ha testet det klarer man å gjøre en grei vurdering av THC-potensen i den anskaffede cannabisen.

Hvis det er Volcano Vaporizer Thomas snakker om i foredraget sitt, så er dette en utmerket vaporizer som det går fint an å dosere ned til under 0,5 gram med, altså samme mengde som normalt røykes i en joint, og ved vaporizer-bruk kan man bruke den samme cannabisen 3-4 ganger. Advarselen fra Thomas Pedersen om større sjanse for psykose forbundet med bruk av vaporizer er latterlig inkompetent.

Det forventes at leder for «Ut Av Tåka»-prosjektet, Lena Frøiland Moen, rydder opp blant sine ansatte og sørger for en langt mer vitenskapelig tilnærming i prosjektet sitt.