Hvorfor jeg er interessert i Tappelino-sakene

Jeg er primært interessert i ruspolitikk, og mitt nettverk på sosiale medier er i stor grad mennesker som deler min interesse for nettopp ruspolitikk. Jeg får forholdsvis beskjedent med likes og reactions generelt, og spesielt lite respons er det når jeg deler noe om Tappelino, men likes er langt fra det viktigste her i livet.

Jeg kunne jo fulgt med på Tappelino-sakene uten å dele og omtale sakene, men jeg deler disse sakene delvis av årsaker som ikke nødvendigvis er åpenbare. Mange av vennene mine inkludert meg selv er vesentlig eldre enn den jevne Tappelino-fan, og jeg tenker nok at de aller fleste av Facebook-vennene mine har like lite greie på hva Tappelino har gjort og ikke gjort som det dommer Kim Heger, politiansatte og NRK-ledere har.

Derfor skal jeg nå påpeke sider av Tappelino-sakene som er svært relevant for rusfeltet. Men aller først litt video, her er 8 minutter av videoen «MIA LANDSEM«, og handler altså om politianmeldelser og politiet. Snurr film:

Usaklige politianmeldelser og søksmål

Ett likhetstrekk mellom Tappelinos konflikter og konfliktene rundt rusfeltet, er forekomsten av usaklige politianmeldelser som hersketeknikk. Truls Valsgård politianmeldte Tappelino etter å ha blitt exposed for uheldig seksualisert kommunikasjon med mindreårige. Dennis Vareide gikk til sivilt søksmål mot Tappelino etter å ha blitt exposed for uheldig seksualisert kommunikasjon med mindreårige. Og Mia Landsem politianmeldte Tappelino etter at hun selv på klønete vis valgte å starte en krig mot han og følgerne hans.

På rusfeltet er det Stiftelsen Retretten og spesielt Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon som har brukt usaklige politianmeldelser som hersketeknikk. Min tidligere samarbeidspartner E. Williamsen og jeg har blitt anmeldt av henholdsvis Stiftelsen Retretten og Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon som resultat av at vi kikket dem i kortene med et kritisk utgangspunkt. I tilfellet med Williamsen ble han politianmeldt for at han skrev noen mailer til myndighetene om at han ikke satt pris på at skattepenge-finansierte Retretten bruker vesentlige deler av midlene sine på akupunktur. I tilfellet med Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon politianmeldte de fremprovoserte reaksjoner fra meg ikke lenge etter at jeg hadde skrevet to kritiske artikler om dem. Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon har også politianmeldt en pårørende som uttrykte sin frustrasjon over den drepende ruspolitikken organisasjonens daværende leder sto for. Den pårørende ble politianmeldt for drapstrusler, men som Mia Landsem-saken har vist trenger ikke det bety at noe i nærheten av en drapstrussel har blitt fremmet.

No-platforming

Slik adferd med lav terskel for å politianmelde debattmotstandere er typisk for no-platforming-bevegelsen. No-platforming er ikke kun å mene at motstandere ikke bør få delta på diverse debattarenaer, no-platforming er også kjennetegnet av en aggressiv adferd i det offentlige rom der no-platformerne bruker telefonen hyppig for å legge press på nøytrale for å svarteliste no-platformernes motstandere. Det er også typisk for no-platformere å ringe arbeidsgivere, støttespillere og familien til sine motstandere og svartmale dem med oppfordring om å ta avstand fra dem eller sanksjonere dem. Det er nok av personer på rusfeltet som har fått kjeft av RIO-ansatte eller Retretten-ansatte for å ha for tette bånd til meg eller for å ha gitt meg likes.

Mia Landsem er en svært ivrig bruker av den telefonbaserte no-platforming-teknikken. Her kan man høre hvordan hun høres ut når hun har klart å lure rektor til å tro at noen ungdomsskoleelever har gjort noe galt mot henne:

Weed – 420 blaze it f4330t

I Tappelinos video og i høst i Facebook-gruppen sin delte han videre et bilde av Mia Landsem som røyker det som etter all sannsynlighet er weed.

Dette virker umiddelbart som ganske kjipt gjort, og isolert sett er det også det – selv om det er Mia selv eller noen som var sammen med henne under weed-røykingen som i utgangspunktet er lekkasjen til bildet. Likevel vil jeg uten tvil hevde at Tappelino sto i posisjon til å dele bildet videre da han kom over det på Jodel i høst. Han sto da i en situasjon der Mia på falsk grunnlag hadde anmeldt han for drapstrusler. Mia hadde angivelig tystet på sin eks-venninne til hennes arbeidsgiver for narkotikabruk som hevn for noe sjalusi-drama, og hadde også erklært offentlig at hun selv ikke bruker noen form for rusmidler. I situasjonen Tappelino sto i virker det åpenbart for meg at det er legitimt for Tappelino å påvise både dobbeltmoral og løgn fra samme person som hadde anmeldt han for drapstrusler på falsk grunnlag. Han har jo blitt hengt ut i lite kildekritiske medier som utøver av en rekke straffbare handlinger, og bør ha rett til å vise frem eksempler på at anklageren ikke er sannferdig og troverdig.

Det hører også med til historien at Mia Landsem toppet den falske drapstrussel-anmeldelsen med en ytterligere anmeldelse av Tappelino for å ha delt bildet av at hun røyker weed. Det er en meget spesiell situasjon at hun eksplisitt gjør politiet oppmerksom på bevismateriale for eget lovbrudd. Dette ville for de aller aller fleste andre norske borgere ført til at vedkommende selv ville blitt påtalt og straffet for bruk av cannabis, men i Mias tilfelle går hun tilsynelatende og oppsiktsvekkende nok fri for slik påtale, mens Tappelino ble kalt inn til avhør og måtte forklare seg om å ha delt bildet av Mias weed-røyking. Hvis politiet insisterer på å etterforske spredningen av bildet, så plikter de å fokusere så nært den opprinnelige lekkasjen som mulig, og som nevnt er det Mia selv eller andre som var til stede under weed-røykingen som er lekkasjen, enten ved å frivillig ha spredd bildet eller ved å ha blitt hacket av noen som faktisk kan hacke.

Såvidt jeg vet er Mia Landsem eneste nordmann som har gått fri fra narkotikasiktelse i tilfeller der politiet eksplisitt har blitt gjort oppmerksom på soleklare bevismaterialer for narkotikabruk. Mia Landsem nyter altså godt av en eksklusiv de facto avkriminalisering som gjelder kun for henne. I tillegg kommer forsåvidt 15-åringen som etter mye om og men slapp straff for overskuddsmateriale fra en voldtektssak.

Avkriminalisering for alle

Regjeringen har utnevnt et Rusreformutvalg som skal klargjøre den kommende norske avkriminaliseringen. En av de største bremseklossene i prosessen er politiet, som prøver å tviholde på sine hjemler til å bruke alle triksene i boka for å jakte på weed-røykere.

Ærlig talt; hvis politiet ikke innbiller seg at avstraffelse av weed-røykere er viktigere enn at de ser gjennom fingrene i saker der de ikke opererer objektivt og upartisk, så synes jeg politiet bare skal gi opp kampen om retten til å jakte på og skremme vettet ut av cannabisbrukere. Politiet er ikke helsepersonell eller sosialarbeidere, og har ingenting positivt å tilføye rusbrukere før deres hjemler til å trynefaktor-ransake angivelige rusbrukere tas fra dem.

Rettssikkerhet for alle

Politiet har svært dårlig kompetanse på rusbruk, og de har heller ikke peiling på YouTube og Tappelino. Se bare her på ransakelsesordren:

ransakelsesordre

For det første, så er Tappelinos livestreamer aldri lagt opp slik at brukere kan stille han spørsmål muntlig. Brukerne (publikummet, de som ser på livestreamen live) kan stille spørsmål skriftlig i chatten som er tilkoblet livestreamen. Punkt 1 i ransakelsesordren inneholder altså feil som røper at Deighan Hanssen ikke aner noe som helst om streamen han har utstedt ransakelsesordre på hovedgrunnlag av.

For det andre, så er det ingen av punktene som gir noe grunnlag for å ta beslag i datautstyret og mobiltelefonen. Livestreamen lå tilgjengelig og godt fremkommelig på YouTube, og hvis politiet bare hadde tatt seg bryet med å se gjennom streamen ville de funnet ut at punkt 1 i ransakelsesordren inneholder falske opplysninger. Ytringene i punkt 2 og 3 er også noe som finnes lett tilgjengelig på nett og som politiet garantert hadde fått screenshots av fra Mia, så politiet hadde ingen rasjonell grunn overhodet til å ta beslag i datautstyr og mobiltelefon.

Slike grunnløse beslag utføres dessverre alt for ofte av politiet, og fremstår i stor grad som en ren trakasseringsmetode mot personer som politiet eller maktmennesker med kontakter i politiet finner brysomme. Det er et stort rettssikkerhetsproblem både at politiet opptrer partisk og at de tar seg til rette med overdreven og ubegrunnet bruk av inngripende maktmidler.

Politiet bør etterstrebe likhet for loven fremfor å fremstå som maktfraksjoners arbitrære verktøykasse. Overtrampene mot Tappelino fra påtalemyndigheter, rettsvesenet og media begynner å tårne seg opp til ekstremt omfang, og makta bør vite at fallhøyden blir større og større jo lengre tid maktmisbruket mot Tappelino fortsetter. Han vokser seg nemlig mer og mer innflytelsesrik, samtidig som flere og flere lag av befolkningen begynner å se hans side av sakene. Hvis mainstream media bruker for lang tid på å komme til fornuft angående objektiv dekning, så kommer nok Resett etterhvert på banen og scorer poeng i nye lag av befolkningen for å være først ute med det siste, på samme måte som i åker-saken om Trine Skei Grande.

Reklamer

Retretten med fast post på Statsbudsjettet

I den meget turbulente prosessen med Statsbudsjettet for 2017 har regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet sammen med støttepartiene Venstre og KrF valgt å gi Retretten fast post:

statsbudsjettfastpost

Nøyaktig hvordan dette har blitt besluttet får vi ikke innsyn i. Siden Rita Nilsen er god venn med Erna Solberg kan det godt være at Erna bare har insistert på å gi Retretten fast post som en vennetjeneste.

ernarita2
ernarita-filter
ritaerna

Budsjettforhandlerne fra de 4 regjeringspartiene/støttepartiene mottok en anbefaling fra Helse- og omsorgskomiteen. Lederen for denne komiteen var Kari Kjønaas Kjos fra Fremskrittspartiet, som også er en nær venn av Rita Nilsen:
karirita

Kari Kjønaas Kjos viste dessuten sin inhabilitet ved å overvære lynsjemobben på Facebook som ble rettet mot Einar Williamsen og meg i oktober 2016, som ble utløst da Rita Nilsen fikk snusen i at vi informerte om utstrakt akupunkturbruk og korrupsjonslignende dobbeltrolle:
fuckthem

I tillegg til fast post på Statsbudsjettet fra Helse- og omsorgsdepartementet, så innvilget i tillegg Justiskomiteen Retretten økt tilskudd fra Justisdepartementet:
ritajustiskomiteen

I Justiskomiteen er det spesielt Ulf Leirstein fra Fremskrittspartiet som har banka igjennom at Retretten skal få økte midler.
ulfleirstein

I likhet med Kari Kjønaas Kjos fra samme parti slang også Ulf Leirstein seg på hylekoret på Facebook som i oktober 2016 hyllet Rita blindt hånd i hånd med sjikane og trusler mot Einar Williamsen og meg. Ulf Leirstein erklærte også at hele Fremskrittspartiet står bak Rita Nilsen:

leirsteinretretten

At Rita Nilsen var klar over de økte tilskuddene allerede en uke før høringen er for øvrig en demokratisk katastrofe i seg selv. Hvorfor misbruker de tid på høringsinnspill fra Retretten når utfallet i Retrettens tilfelle allerede var klart en uke før høringen?

leirsteinrita

Ulf Leirstein er for øvrig kjent for å være eneste norske toppolitiker som åpent støttet Donald Trump før det amerikanske presidentvalget, for å ha misbrukt Stortingets navn ved å opprette en meget kontroversiell rettssikkerhetsgruppe i 2014, for å ha sendt PDF-porno fra sin stortingsmailadresse til en 14 år gammel gutt, og for å ha tatt skritt for å få til trekantsex med en 15 år gammel gutt som forsåvidt aldri ble noe av.

I tillegg til å ha meget tett bånd til Statsminister, Helseminister, Helse- og omsorgskomite og Justiskomite, så har Rita Nilsen gode bånd til kongefamilien.

krompen
ritakongen

Alle beslutningstakere i prosessen opp mot Statsbudsjettet 2017 har blitt informert om den økonimiske dobbeltrollen til Rita Nilsen i Retretten og NADA Norge, og det er en stor skuffelse at Retretten ble gitt både fast post på Statsbudsjettet og økte bevilgninger all den tid en del av disse pengene tappes av Rita Nilsen med familie via profitt-selskapet NADA Norge.

Jubileum for Retretten-artiklene

I dag er det ett år siden jeg skrev min første artikkel om Retretten og NADA Norge. Det markeres med en animert kavalkade av alle mediesakene som fulgte i kjølvannet.


Her følger linker til alle mediesakene som kom etter at Graveteamet våget å kritisere det ene hjertebarnet til statsminister Erna Solberg:

NADA-KRITISKE SAKER I MEDIA

«OFFER FOR KAMPANJE»-KAMPANJEN

VÅRE BLOGG-ARTIKLER

Statlig overfinansiering av Retretten

Stiftelsen Retretten har gitt ut sin årsberetning for 2016. Der har de faktisk viet flere avsnitt til innsynsbegjæringene:

retretten-aarsrapport

Herjingen i sosiale medier var det Retrettens støttespillere selv som sto for, men det er riktig at det har vært fokus på tilskuddsbevegelsen og spesielt Actis-organisasjonene.

For en del som har fulgt med det siste året, er det tydelig at Retretten i stor grad har forsøkt å høste sympati på å spille offerrollen. Dette så man tydelig i «Offer for kampanje»-saken i Klassekampen i januar:

ofk01
ofk02

Retretten oppgir altså at de fra juni til og med desember 2016 brukte ca. 500 timer (4,5 timer x 5 dager x 22 uker) på å uffe seg over innsynsbegjæringene. Det er ikke klart om det er Rita Nilsen som har brukt 500 timer på dette eller om Rita, Mona, Michel og et par andre har brukt opptil 500 timer hver på dette, men det er altså snakk om minst en 60% stilling i 6-7 måneder.

I årsberetningen kommer det frem noen opplysninger som setter Mateos’ estimat i kritisk lys:

retretten-hoyaktivitet-2016

Retretten har altså hatt rekordhøy aktivitet i 2016, på tross av lavere driftsinntekter enn i 2015.

retretten-overskudd-2016

Dette henger jo ikke helt på greip. Retretten hevder at minst et kvart årsverk i 2016 har gått med på å håndtere kritikk av dobbeltrolle og uvitenskapelig akupunkturbehandling, men likevel har Retretten hatt stor vekst i aktiviteten sin. Denne veksten i aktivitet er altså skjedd på tross av både reduserte inntekter og et kvart årsverk bundet opp i kritikkhåndtering.

Selv om Retrettens estimat over tidsbruk til å håndtere kritikk nok er en overdrivelse i deres iver etter krenkelsessympati, så er det ingen tvil om at de i panikken har brukt en del tid og ikke minst energi på å svare på minst mulig av kritikken. 4,5 timer daglig i et halvt år for opptil flere personer er nok en sterk overdrivelse, men det blir uansett umulig for meg å gjøre noen egen meningsfull estimering.

Det er altså ikke noen kontrovers rundt det faktum at håndtering av kritikken har bundet opp en ikke ubetydelig del av Retrettens tid og krefter i 2016. At Retretten likevel kan vise til betydelig økt aktivitet på tross av strammere økonomi, gir den logiske konklusjon at Retretten er vesentlig overfinansiert og vil tåle ytterligere økonomiske kutt i tiden som kommer. 2016 ga tross alle nevnte faktorer Retretten et overskudd på knappe 300.000 kroner.

Mina Gerhardsen, Helge Waal og overdosebløffen

I forbindelse med Mina Gerhardsens innblanding i Senterpartiets narkotikapolitiske prosess har det dukket opp anledning til å kikke nærmere på Helge Waals (SERAF) tåkelegging av norske overdosedødsfall over 15 år.

Helge Waal 2001:

«Helge Waal og Knut T. Reinås skriver at tallene ikke uten videre kan sammenlignes, ettersom det kan være individuelle forskjeller fra land til land for hva som er med i dødsstatistikken. Men rett under påpeker forskerne at de anser det som høyst usannsynlig at enkelte ulikheter i datainnsamling kan forklare de ekstreme forskjellene. Faktisk tar Amsterdam med typer dødsfall i sin overdosestatistikk som andre, blant annet Oslo, ikke tar med.»

VG, 2001

Helge Waal 2016:

«Norges verstingstempel er bygd på upålitelig statistikk og tall som ikke uten videre kan sammenlignes mellom land, sier Helge Waal, professor emeritus ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf).»

Klassekampen, 2016

Over 15 år har Helge Waal servert bortforklaringer for å sløre til Norges soleklare posisjon som overdoseversting. I 2001 innrømmet han og Knut Reinås riktignok at eventuelle forskjeller i rapportering ikke taler til Norges fordel. Denne innrømmelsen nevner han ikke i 2016, men later heller som at eventuelle forskjeller i rapportering taler til Norges fordel:

«Siden slutten av 1990-tallet har Norge vært på overdosetoppen i Europa. Svak statistikk har gitt Norge et uriktig verstingstempel, mener rusforsker Helge Waal.»

Klassekampen, 2016

Siden denne bortforklaringen blir misbrukt til å opprettholde og videreføre Norges destruktive og dødelige narkotikapolitikk, er det ikke feil å påpeke at Helge Waal har minst 15 år med delansvar for trenering av norsk narkotikapolitisk progresjon. Mina Gerhardsen har lavere ansiennitet enn Waal som narkotikapolitisk destruktør, men hun begynner å bli varm i trøya nå med snart 4 år i Actis, og nøler selvfølgelig ikke med å linke til Helge Waals bortforklaringer:

«Påstander om at Norge er på overdosetoppen er ofte hva det vises til når noen hevder at vi mislykkes med ruspolitikken, selv om dette ikke står i Senterpartiets tekst. Det er ikke rett. Landene registrerer og rapporterer så ulikt at det ikke går an å sammenlikne, noe som gjør at EUs narkotikabyrå har sluttet å lage slike rangeringer. Ser man på narkotikarelatert dødelighet, altså død knyttet til det harde livet det er å være tung rusmisbruker, er Norge på snitt med Europa.»

Mina Gerhardsens blogg, 2017

helgemina

Mina Gerhardsen er en godt betalt lobbyist som ikke nøler med å lyve om overdosetall for å opprettholde og videreføre den norske begredelige narkotikapolitikken som dreper unødvendig mange mennesker. Helge Waal har investert karrieren sin i den norske narkotikapolitikken, og går ikke av veien for å late som uttalelsene hans fra 2001 aldri har skjedd. Han kommer ikke til å påpeke for Mina Gerhardsen at en eventuell forskjell i registrering ikke er av en slik art at det bortforklarer den norske verstingposisjonen som vi har hatt gjennom tiår. Jeg syner overdosebløffen deres.

Actis spenner bein på seg selv

Actis er kjent for sin ekstreme cherry picking når det gjelder statistikk over illegal rusbruk:

Man kan derfor ikke stole på Actis når de usedvanlig sneversynt viser til ESPAD-undersøkelsen og hevder at bruken av narkotika i Norge er lav. Hvis vi allikevel, for diskusjons skyld, godtar Actis sitt falske premiss om at omfanget av narkotikabruk i Norge er helt i bunnsjiktet i europeisk sammenheng, så blir den norske overdosesituasjonen enda mer dyster enn den allerede er. Omfanget av overdoser regnes i prosent av innbyggertall, men hvis man i stedet regner ut overdosetallet i prosent av bruksomfanget – som ifølge Actis er lavest i Europa – så blir jo verstingstempelet vårt enda mer klokkeklart enn det allerede er. Hvis vi tar Actis på ordet med påstanden om lav norsk narkotikabruk, og hvis vi tar høyde for at Norge faktisk er i overdosetoppen, så har man som narkotikabruker ekstremt mye større sjanse for å dø i Norge enn i andre europeiske land. Actis sitter igjen med at det er veldig få som bruker narkotika i Norge sammenlignet med resten av Europa, men at det stikk i strid med dette er veldig mange som dør av narkotika i Norge sammenlignet med resten av Europa. Actis sitter igjen med at påstått lav bruk er så viktig for dem at de ser gjennom fingrene med faktiske dødsfall.

Klassekampens agenda bør under lupen

Kilden til 2016-sitatet fra Helge Waal er Klassekampen, og journalisten er Jo Skårderud som det siste året har fungert som Actis sin journalistiske løpegutt. I januar 2017 utviste Skårderud stor mangel på journalistisk integritet da han lot seg bruke av Actis, RIO og Retretten i et pinlig forsøk på svertekampanje mot FTR, Normal og spesielt mot den frittstående aktivisten Einar Williamsen. Skårderud har også vist eksepsjonelt manglende vilje eller evne til å gjøre research på saker han skriver.

bjorgulvbraanen

Ansvarlig redaktør i Klassekampen, Bjørgulv Braanen, har flagget standpunkt som forsvarer av den bestående norske narkotikapolitikken på linje med Retretten og Actis sitt syn. Det er fair enough, men det skal være en profesjonell grense mellom Braanens personlige mening og hvordan han styrer Klassekampen. Hvis Bjørgulv har instruert Skårderud til å stille ubegrenset spalteplass til disposisjon for Actis og deres allierte, fullstendig uten å stille kritiske spørsmål eller gjøre noe som helst research, så er det fullstendig uakseptabelt.

–>> Bli med i debatten om overdosebløffen.

Retrettens drittpakke i Klassekampen: «Offer for kampanje»

12. januar 2017 smalt det tilbake fra Retretten, selvfølgelig i straffetilhengernes egen avis Klassekampen. Siden saken kun kom i papirutgaven tillater jeg meg å legge den ut her, og jeg regner med det er greit siden Klassekampen tillot at Kenneth Arctander Johansen fra RIO la ut lesbart bilde av artikkelen på sin Facebook-profil.

Før jeg gjengir saken vil jeg påpeke følgende:

  • Einar Williamsen ble av Klassekampen nektet intervju, under påskudd av at han er pseudonym. Klassekampen skriver altså om Einar men de nekter å høre hans side av saken.
  • Einar beklager den litt ufine mailen han sendte til Rita Nilsen om å være på feil side. Utover den mailen er det ingenting i Klassekampens sak som er dokumentert.

jo_skarderud_2009


Forfatter: Jo Røed Skårderud, Trondheim
Publisert: Klassekampens papirutgave, 12.01.2017


Det er harde tak i narkotikadebatten. Stiftelsen Retretten, som jobber med rusmisbrukere i fengsel, har i månedsvis vært mål for en svertekampanje fra anonyme narkotikaliberalister.

I en stadig tøffere debatt om norsk narkotikapolitikk blir nye metoder tatt i bruk mot meningsmotstandere.
Som Klassekampen skrev i går har den narkotikaliberale organisasjonen Normal Norge begjært innsyn i titusenvis av dokumenter og opprettet en database med informasjon om driften til aktører som er uenige med dem på rusfeltet.
En av disse er stiftelsen Retretten. Organisasjonen ble holdt fram av Erna Solberg som et eksempel til etterfølgelse i nyttårstalen, men ikke alle er like fornøyde. Aktivister med tilgang til Normals database mener å ha funnet bevis på økonomisk snusk i Retretten.
Det har ført til en kampanje hvor alle instanser som har kontakt med Retretten – kommuner, etater, samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt og politikere – har blitt nedrent med anonyme advarsler mot å jobbe med Retretten og påstander om økonomisk kriminalitet.

Ødeleggende
– Siden i juli, da kampanjen mot oss begynte, har vi hatt flere hundre henvendelser hver måned fra bekymrede brukere og pårørende. Det har vært opprivende for både brukere og ansatte, sier Michel Mateos ved Retretten.
Han er oppgitt og forbanna over oppførselen som han mener går ut over brukerne av Retrettens tilbud. Stiftelsen, som er drevet av tidligere rusavhengige, jobber med å hjelpe rusmisbrukere i fengsel. De har tilbud for fanger i seks ulike fengsler, og i 2016 gjennomførte de rundt 20.000 samtaler med brukere under og etter soning. De tilbyr også akupunktur som behandling for velvære og mot abstinenser.
Anklagen er at stiftelsen skal ha begått økonomisk kriminalitet ved å kjøpe akupunkturnåler av et selskap eid av mannen til Rita Nilsen, daglig leder i Retretten. Retretten forklarer innkjøpene med at selskapet er det eneste som har de riktige spesialnålene til behandlingen de tilbyr.
Støtten til akupunkturtilbudet har siden blitt gjennomgått i flere instanser og vært oppe i Stortinget, uten at det har fått konsekvenser for støtten. Det har ikke hindret anonyme aktivister fra å bombardere Retretten og deres samarbeidspartnere med anklager om svindel.

Konsekvenser
– Det er klart dette har hatt konsekvenser. I snitt har vi måtte bruke fire–fem timer hver dag på dette tullet. Det er tid som skulle vært brukt på å hjelpe brukerne våre, sier Mateos, som ikke er i tvil om at det er organisasjonens restriktive syn på legalisering av narkotika som har gjort dem til målskive. Det kommer også fram i e-poster fra stiftelsens anonyme kritikere.
«Du valgte feil person å alliere deg med: Mina Gerhardsen (generalsekretær i Actis. red anm.). Sånn går det, når du velger penger, berømmelse og makt, og ikke det som er etisk og moralsk riktig», skriver psevdonymet «Einar Williamsen» i en e-post til Retrettens leder Rita Nilsen.

Angriper partnere
Også for Retrettens samarbeidspartnere har kampanjen fått konsekvenser. Da Diakonhjemmet i Oslo inngikk en intensjonsavtale om samarbeid med Retretten, fikk Helle Gjetrang, direktør for Omsorg ved Diakonhjemmet, smake aktivistenes vrede.
– Jeg fikk en rekke e-poster med grov hets som ikke er egnet til publisering. Det var en belastning, sier Gjetrang.
Da henvendelsene til Gjetrang ikke førte fram, ble det sendt en stor mengde e-poster til forskjellige ansatte ved Diakonhjemmet. Før jul ble det sendt ut en skriftlig klage til ledere og styret ved Diakonhjemmet om at Gjetrang «forfulgte» pasienter ved Diakonhjemmet. Gjetrang har verken pasientkontakt eller tilgang til pasientjournaler.
– De som rammes hardest av slik oppførsel, er enkeltindivider, brukere og pårørende, sier Gjetrang.

Ikke ansvarlig
Organisasjonen Normal, som står bak innsamlingen av dokumentasjon om blant annet Retretten, er klar på at kampanjen ikke er organisert av dem.
– Dette er ikke noe som kommer fra oss, sier Ester Nafstad, talsperson i Normal.
Hun vil ikke kommentere om noen av psevdonymene involvert i kampanjen mot Retretten har noen tilknytning til Normal. Årsaken er at Normal, på grunn av at de jobber for legalisering av et illegalt rusmiddel, av prinsipp ikke kommenterer tilknytningen til andre enn de som er oppført som kontaktpersoner for organisasjonen.
Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis, håper konflikter kan tas i åpent lende.
– Vi har gode tradisjoner i Norge for at politisk uenighet møtes med åpen debatt, der fakta og argumenter får rå grunnen og håper det også vil være arbeidsformen framover, sier hun.

jos@klassekampen.no

Elendig økonomisk oversikt over Retrettens midler fra Oslo Kommune

18. november 2016 ble det avholdt et møte mellom Rita Nilsen fra Retretten og to representanter for Velferdsetaten i Oslo Kommune. En av Velferdsetatens representanter var Fungerende seksjonssjef Kathrine Tveit Heggset.

motereferat

Einar Williamsen fikk tak i møtereferatet.

I dette møtet ble det ved to anledninger snakket om kritikken Retretten har fått i høst. Emnet ble først tatt opp på initiativ av Rita Nilsen:

«I møtet tar Rita Nilsen opp at hun i høst har blitt anklaget for å være uredelig gjennom sammenblanding av sin stilling som leder og private næringslivsinteresser som eier av NADA Norge AS, som Retretten kjøper akupunkturutstyr fra. Det har blitt hevdet at Rita Nilsen og Stiftelsen Retretten er under granskning av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Retrettens styreleder har i e-post av 5. november til Velferdsetaten redegjort for situasjonen og uttrykket at styret har full tillit til Rita Nilsen.

Retretten anklages også for å drive med en form for behandling som ikke har dokumentert effekt, og følgelig har Oslo kommune blitt kritisert for å gi tilskudd til stiftelsen. Velferdsetaten uttrykker i møtet at Retretten har fått tilskudd ut fra søknaden de har sendt inn der tilbudet som gis blant annet er til akupunktur.

Rita Nilsen orienterer om at Retretten ikke markedsfører Nada-akupunktur som en vidundermedisin, men som et supplement til annen behandling og rehabilitering. Hun sier at det viktigste med akupunkturbehandlingen er at den bedrer abstinenssymptomer, forsterker immunforsvaret og hjelper på søvn.»

Ut fra dette kan jeg lese at Oslo Kommune til en viss grad går god for at tilskuddet de gir blir brukt på akupunkturutstyr, da de innrømmer at de var klar over at akupunktur er en del av Retrettens aktiviteter på tidspunktene da tilskudd har blitt innvilget. Velferdsetaten bør da være klar over at akupunkturnåler Retretten kjøper fra NADA Norge har en kunstig høy pris, og at den høye prisen er delårsak til at Rita Nilsen kan ta ut utbytte i NADA Norge.

Uansett står kommunens aksept av akupunkturutstyr i kontrast til tilskuddet Retretten får av Helsedirektoratet, der vilkårene fra Helsedirektoratet eksplisitt sier at tilskuddet ikke kan brukes på innkjøp av utstyr:

tilskuddikkeutstyr

Senere i møtet mellom Rita Nilsen og Velferdsetaten tar også sistnevnte opp kritikken som har vært fremmet:

«Velferdsetaten er kjent med anklagene mot Retretten for å bruke blant annet tilskuddet fra Oslo kommune til å kjøpe akupunktur-utstyr fra NADA AS som Rita Nilsen eier. Velferdsetaten ønsker å få oversendt et mer detaljert regnskap for 2015, slik at det går an å se hva tilskuddsmidlene fra Oslo kommune har blitt brukt til. Retretten forteller at tilskuddet fra Oslo kommune hovedsakelig brukes til å betale husleie og strøm. De sier også at omtrent kr 135.000 av tilskuddet brukes til akupunktur. Retretten bekrefter i møtet at de skal sende et regnskap for 2015 per e-post til Velferdsetaten ved fungerende seksjonssjef.

Velferdsetaten forventer at alle organisasjoner som mottar tilskudd har tilgjengelig etterprøvbare og tilstrekkelig detaljerte budsjett og regnskap for virksomheten. Velferdsetaten presiserer at både regnskap og budsjett bør inneholde oversikt over alle tilskuddsytere og alle utgiftsposter også i fremtidige søknader. Retretten forteller i møtet at de for 2016 mottar omtrent 3 millioner kr fra Helsedirektoratet, 1 million kr fra Justisdepartementet, 1 million kr fra Gjensidigestiftelsen og 200 000 kr fra NAV.»

Velferdsetaten ønsker altså bedre oversikt over hvordan Retretten bruker tilskuddet som blir gitt, og ber om et detaljert regnskap for 2015.

Einar Williamsen har fått tak i detaljregnskapet Retretten sendte til Velferdsetaten etter møtet.

Regnskapet henger ikke på greip. For det første er inntekten Retretten oppgir feil. Retretten har i regnskapet oppgitt kr. 1.356.500, men i Velferdsetatens egen oversikt over tilskudd for 2015 står det at Retretten ble tildelt kr. 1.060.000.

For det andre er kostnadssiden i regnskapet for stor. Siden dette skal være et detaljert regnskap som viser hva tilskuddsmidlene fra Oslo Kommune har blitt brukt til, så skal kostnadssiden være tilsvarende størrelsen på tilskuddet eller mindre, altså maksimalt kr. 1.060.000. I Retrettens regnskap har de ikke oppgitt totale kostnader, men de har oppgitt driftskostnader på kr. 2.027.024 og varekostnader på kr. 226.660, slik at de totale kostnadene i regnskapet deres er på kr. 2.253.684 – altså mer enn dobbelt så mye som det faktiske tilskuddet som ble gitt.

La meg minne om hva som sto i møtereferatet:

«Velferdsetaten ønsker å få oversendt et mer detaljert regnskap for 2015, slik at det går an å se hva tilskuddsmidlene fra Oslo kommune har blitt brukt til.»

prosjektregnskap2015

Siden inntektssiden ikke stemmer og spesielt siden kostnadssiden er større enn inntektssiden, så er det umulig å få et bilde av hva Velferdsetatens tilskudd til Retretten brukes til. Slik jeg ser det henger ikke dette detaljregnskapet til Retretten på greip i det hele tatt, og jeg håper virkelig Fungerende seksjonssjef Kathrine Tveit Heggset sendte regnskapet i retur, og ba om et ordentlig detaljregnskap som på en forståelig måte viser hva det faktiske tilskuddet på kr. 1.060.000 ble brukt til i 2015.

I 10 år har Retretten mottatt offentlig støtte fra Oslo Kommune, og det ser ut som støtten i alle disse årene har blitt gitt uten noen som helst form for kontroll. Først nå etter kritikken mot Retretten ser Oslo Kommune ut til å be om oversikt over bruken av midlene. Det ligger en eim av arroganse over Retrettens forhold til Oslo Kommune, der Retretten viser sin utakknemmelighet både ved å sjikanere Byrådsleder Raymond Johansen som resultat av et kutt på kr. 50.000, samt ved å levere et regnskap som ser ut som ville gitt strykkarakter på en hvilken som helst økonomieksamen.

Saker som denne viser hvor nødvendig det er at Anlov Mathiesens appell om å granske det norske rusfeltet blir tatt på alvor.

–>> Bli med i debatten om Oslo Kommunes tilskudd til Retretten.

Retretten sjikanerer Raymond Johansen

7. desember 2016 behandlet Oslo Bystyre sitt budsjett for 2017. Her er resultatet for de ruspolitiske repressive aktørene:

bystyret-budsjett

Ja, Retretten fikk et lite kutt på 50.000 kroner. Da Rita Nilsen fikk nyss om dette utspilte det seg en noe merkelig fløy-politisk reaksjon på hennes Facebook-side:

rita-bystyret

Rita er som kjent tett knyttet til spesielt Fremskittspartiet og Høyre. Hun er faktisk frekk nok til å tillate seg å tagge Statsminister Erna Solberg i frustrasjonen over kuttet på 50.000 kroner:

rita-bystyret-ernatag

For å toppe kransekaka tillater Rita Nilsen sjikane av Raymond Johansen på profilen sin:

rita-bystyret-raymond

Pål Joelsen er for øvrig ansatt i Retretten som såkalt likeperson, og Rita Nilsen er ikke en av de 4 som har likt kommentaren til Liv Haugen som setter Joelsen på plass for den usmakelige sjikanen.

 

Forklaring fra SV

Ivar Johansen fra SV kommer på banen og forklarer kuttet:

rita-bystyret-ivarj

Jeg registrerer at verken Ivar Johansen (som er medlem av Oslo Bystyre) eller Rita Nilsen har oversikt over den offentlige støtten Retretten får. Nytt fra 2017 er at Retretten får 3 millioner kroner øremerket fra Helsedirektoratet. Disse øremerkede 3 millionene må selvfølgelig erstatte de årlige 3 millionene Retretten inntil nå har fått i ikke-øremerkede midler fra Helsedirektoratet, så det bør ikke være snakk om noen økning slik Ivar Johansen snakker om. Men jeg sier som Rita: Det må jeg finne ut av!

statsbudsjettfastpost

 

Ritas sterke bånd til de borgerlige

Sutringen til Rita over 50.000 i kutt fra Oslo Kommune bør også sees i lys av at Retretten sannsynligvis får en total økning i offentlig støtte fra 2016 til 2017. Vi skal ikke lenger tilbake enn et par måneder for å finne bevis på at Rita feiret økt støtte besluttet av Justiskomiteen:

ritajustiskomiteen

I Justiskomiteen sitter jo en av Ritas største støttespillere; Ulf Leirstein fra Fremskrittspartiet. Leirstein er justispolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, men mest kjent for å være eneste norske topp-politiker som åpenlyst støttet Donald Trump før årets amerikanske presidentvalg.

Leirstein er også kjent for å ha brutt straffeloven da han opprettet en ikke-demokratisk rettssikkerhetsgruppe i Stortingets navn i 2014.

leirsteinretretten

For øvrig er det noe merkelig at Rita ble informert om økt støtte fra Justiskomiteen allerede før høringen. Rita skrev 6. oktober om økt bidrag fra Justiskomiteen, men høringen om budsjettet var ikke før 13. oktober.

 

Kommunestyrets forslag og votering

Tilbake til Oslo Kommunes budsjett. Ved å ta en liten kikk på Bystyrets budsjettforslag, så ser man klart og tydelig at Retrettens politiske bestevenner befinner seg i Fremskrittspartiet:

rita-bystyret-borgerlig

Fremskrittspartiet foreslo en økning på 800.000 kroner fra Oslo Kommune til Retretten. Heldigvis var det laber stemning under votering:

rita-bystyret-votering

NADA Norges pris er ikke konkurransedyktig

I styreleder Knut T. Traaseths tilsvar fra Retretten i Natt&dag erklærte han følgende:

«Prisen på det som kjøpes inn er konkurransedyktig.»

I den noe lengre redegjørelsen på Retrettens hjemmesider erklærte Traaseth følgende:

«Styret finner det forsvarlig med innkjøp fra NADA Norge AS fordi man da er sikret gode produkter, samt at prisen man betaler er konkurransedyktig og tilsvarende den pris andre kunder av NADA Norge AS betaler.»

Fakta er at NADA Norges pris på akupunkturnåler ikke er konkurransedyktig. Se bare på denne sammenligningen med den danske webshopen Wendy&Co:

Pris på 1.000 nåler hos Wendy&Co: 200 kroner
Pris på 1.000 nåler hos NADA Norge: 1.250 kroner

Dette betyr at en behandling (10 nåler) har en nål-kostnad på 2 kroner hvis man kjøper fra Wendy&Co, mens den samme behandlingen har en nål-kostnad på 12,50 kroner hvis man kjøper fra NADA Norge. Dette er en prisforskjell på 625%.

NADA Norges pris var ikke helt enkel å få tak i. Det er ikke oppgitt priser på NADA Norges hjemmeside, og Rita nektet å oppgi pris til meg da jeg henvendte meg til henne. Thomas Pedersen i «Ut av tåka»-prosjektet Oslo-avdeling Østensjø serverte meg en løgn om at nålene koster 300 kroner for 1.000 nåler hos NADA Norge, men etter å ha fått hjelp fra Einar Williamsen til å begjære innsyn fant vi ut at NADA Norge tar hele 1.250 kroner for 1.000 nåler:

prisnaaler-blacked


Prisøkning på 25% fra 2014 til 2015

Det ser ut som NADA Norge økte prisen på 1.000 nåler fra 1.000 kroner i 2014 til 1.250 kroner 2015:

molde-blacked

Denne forholdsvis store prisstigningen på 25% kan delforklare at NADA Norge økte overskuddet sitt med 400% fra 2014 til 2015:

nadautbytteoverskudd


Retrettens bruk av NADA-nåler i 2015

Ifølge Retrettens årsrapport utførte de 4.920 akupunktur-behandlinger i fengslene på Østlandsområdet i 2015:

4920settinger

I tillegg utførte Retretten også akupunktur i sine lokaler i Oslo og i Årnes:

retrettensettinger

Hvis vi legger sammen disse tallene, så ser vi at Retretten utførte 17.509 akupunktur-behandlinger i 2015. Retretten kjøper selvfølgelig nåler fra NADA Norge og ikke fra Wendy&Co. Her er prisforskjellen:

17.509 behandlinger med nåler fra NADA Norge: 218.862,50 kroner
17.509 behandlinger med nåler fra Wendy&Co: 35.018,00 kroner[1]

Differanse: 183.844,50 kroner

Når styreleder Knut T. Traaseth hevder at NADA Norges priser er konkurransedyktige, så medfører det altså ikke riktighet.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
[1] Wendy&Co gir rabatt ved mengdekjøp. Ved kjøp av mer enn 10.000 nåler gis det 10% rabatt, og prisen per 1.000 nåler blir da 180 kroner, og ved kjøp av 175.000 nåler bør det være mulig å forhandle seg frem til ytterligere rabatter. Dette har jeg ikke tatt med i regnestykket. Ved sammenligning har jeg heller ikke tatt hensyn til skiftende forskjell på dansk og norsk valuta. Disse 2 faktorene vil gå ca. opp i opp og ikke ha noen reell betydning for sammenligningen.

NADA Norges selskapsform

Retretten ved Styreleder Knut T. Traaseth svarte omsider på kritikken Einar Williamsen og jeg har fremmet om den økonomiske dobbeltrollen til Rita Nilsen; først i Natt&Dag og deretter noe mer omstendelig på Retrettens egne websider.

Jeg vil i første omgang trekke ut dette sitatet fra Retrettens redegjørelse:

«Rita Nilsen har forøvrig tilbudt at NADA Norge kan legges inn i Retretten, men som stiftelse og med offentlige bidragsytere kan ikke Retretten uten videre drive et kommersielt selskap. Styret har heller ikke funnet en annen løsning gjennom eksempelvis å etablere et ideelt AS.»

Traaseth spesifiserer ikke hvorfor de ikke har klart å finne en løsning gjennom å etablere et ideelt aksjeselskap. Forskjellen på et vanlig aksjeselskap og et ideelt aksjeselskap er primært at et ideelt aksjeselskap har vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte.
Hvorfor skal Rita Nilsen på død og liv ta ut utbytte og sitte på rettighetskravene til resten av overskuddet til NADA Norge?

nadautbytteoverskudd

Hvorfor trenger NADA Norge å eksistere i det hele tatt? NADA Norge er jo bare et fordyrende mellomledd all den tid det produseres overskudd på videresalg av akupunkturutstyr og vitaminer. Hvis NADA Norge hadde vært et ideelt aksjeselskap, så kunne de solgt utstyret, vitaminene, kursene og kursmaterialet billigere. Det virker åpenbart at disse salgene er vesentlig overpriset.

mellomledd

Overpris-argumentet mitt kan poengteres hardt og brutalt på denne måten:
Hvis NADA Norges kunder hadde kjøpt nåler og vitaminer direkte fra NADA Norges leverandør, så ville det selvfølgelig blitt billigere.
Differansen går jo rett i lomma på Rita Nilsen via utbytte, og til mannen hennes som hever lønn for en jobb som ser ut til å i all hovedsak bli utført av Rita Nilsen.

nadaloenn

I tillegg til at Rita Nilsen tar ut utbytte og rår over overskuddets skjebne, og mens mannen hennes hever lønn, så har NADA Norge også en del penger på bok.

nadacash

Jeg kan ikke se noen redelige grunner til at NADA Norge ikke burde være et ideelt aksjeselskap. Når Styreleder Traaseth først bruker 3 uker på å snekre sammen et forsvar for Retretten, så kunne han i det minste spesifisert hvorfor NADA Norge ikke kan være et ideelt aksjeselskap.


Fun-fact: Som en slags krone på verket så bryter Rita Nilsen regel nummer 10 i «Ethics Pledge for NADA Members and Acupuncture Detoxification Specialists«:

personalgain