Jubileum for Retretten-artiklene

I dag er det ett år siden jeg skrev min første artikkel om Retretten og NADA Norge. Det markeres med en animert kavalkade av alle mediesakene som fulgte i kjølvannet.


Her følger linker til alle mediesakene som kom etter at Graveteamet våget å kritisere det ene hjertebarnet til statsminister Erna Solberg:

NADA-KRITISKE SAKER I MEDIA

«OFFER FOR KAMPANJE»-KAMPANJEN

VÅRE BLOGG-ARTIKLER

Reklamer

Cannabisforskerens cannabiskunnskap

I går reagerte Kenneth Arctander fra RIO og andre med vantro på nyheten om at Folkehelseinstituttet må kutte 120-150 årsverk for å spare 90 millioner over 2 år.
kenneth-fhi

Aino Lundberg fra Kirkens Bymisjon stemmer i og minner om at også innlemmelsen av SIRUS i Folkehelseinstituttet var negativt:
kenneth-fhi-aino

Det stemmer at det er viktig å satse på god forskning, men er forskningen her til lands i det hele tatt verdt finansiering?

Case study: Anne Line Bretteville-Jensen

Anne Line jobbet helt sentralt i SIRUS i mange år, og hun har vært sentral i Avdeling Rusmiddelbruk i Folkehelseinstituttet etter innlemmelsen. Det er knappe 2 måneder siden Anne Line mottok «Ut av tåka»-prisen fra Hasjavvenningsmiljøet i Kristiansand for sin cannabisforskning. På «Ut av tåka»-konferansen holdt hun et foredrag, som er lagt ut på Kristiansand-miljøets hjemmesider. Dette er hva Anne Line har å si om weed:

anneline-weed

Anne Line deler altså opp marihuana i 2 kategorier:

 1. Vanlig marihuana (tørkede blader, stilker eller frø)
 2. Sensemilla (toppskudd uten frø)

Sinsemilla er som Anne Line er inne på weed uten frø, men weeden kan komme fra både toppskudd og sideskudd. Det er likevel overraskende at hun velger å bruke disse 2 kategoriene når hun skal fortelle om hva marihuana er. Det minner faktisk litt om den danske Christiania-kategorisering der de deler marihuana i pot (svak weed) og skunk (sterk weed). Den danske folkemunne-kategoriseringen er selvfølgelig hakket mer fjollete enn Anne Line sin, fordi Skunk er en marihuana-strain og ikke en fellesbetegnelse på all sterk weed.

TØRKEDE BLADER, STILKER OG FRØ ER IKKE MARIHUANA FOR KONSUM!
Tørkede blader, stilker og frø er bøff!
Marihuana er blomstene fra cannabisplanten.

Når cannabisplanten dyrkes (fra bona fide frø og ikke fra stikling) må man passe på å identifisere kjønn på plantene som vokser frem. Man må ta et valg om frøproduksjon eller ikke. Hvis man ikke ønsker frøproduksjon så fjerner man hannplantene så fort man har identifisert kjønn. Hvis man ønsker frøproduksjon lar man hannplantene pollinere hunnplantene før man dyrker hunnplantene frem til høsting. Sluttproduktet fra pollinerte hunnplanter blir en mindre mengde svakere weed samt bona fide frø. Slike bona fide frø har høy verdi, og er ikke noe som følger med weed man kjøper.

Hvis det er frø i weeden man kjøper, så er dette fordi dyrkeren har gjort en dårlig jobb. Hvis en ikke-pollinert hunnplante blir stresset, så kan hun utvikle hermafrodittisme (tvekjønnethet). Da vil hun produsere frø, og weeden blir svak fordi en del av plantens energi blir brukt til å produsere frø istedenfor blomster. Kjøper du weed med frø i, så er frøene etter all sannsynlighet et bevis på at du har kjøpt et dårlig produkt. Frø fra hermafroditter gir spake planter med overhengende fare for å utvikle hermafrodittisme.

Etter høsting er det normalt å frisere weeden. Dette vil si å klippe av så mye som mulig av bladene, fordi blader inneholder mye klorofyll som man ikke vil inhalere for mye av. Det er normalt å heller bruke bladene til hasjproduksjon.

weed
(Disse bladene skal klippes av etter høsting.)

Det samme med stilk; det skal være minst mulig av det. Løse stilker skal det hvertfall ikke være med i det man kjøper.

weed2
(Den synlige stilken på bildet bør klippes av.)

Hvis du hadde solgt meg en ziplock-pose med weed, Anne Line, og det bare var masse hermie-frø, blader og stilk i ziplock-posen, så hadde jeg faen ikke kjøpt av deg igjen!
Skal ha tilbake pengene også!

anneline-tjall

Jeg skal ikke gi hasj-infoen fra Anne Line like hard medfart som marihuana-infoen hennes, men jeg vil benytte anledningen til å si at nok er nok for den norske standardfrasen om at hasj er harpiks, som her til lands har vært copy-pastet av leksika, forskere og andre «fagfolk» i flere tiår nå. Det høres ut som det tyter hasj ut av stilken på cannabisplanten hvis man kutter i den, men det gjør det selvfølgelig ikke.

De fleste av oss har aldri hørt ordet «harpiks» bortsett fra når den overfinansierte delen av det norske rusfeltet skal fortelle om hva hasj er. Det er godt mulig hasj er harpiks, men Anne Line burde vite at hasj er et konsentrat-produkt fra cannabisplanten. Ved bruk av en av flere teknikker separerer man trikomene fra planten, og ved bruk av en av flere teknikker presses trikomene sammen til et hasj-legeme. Styrken på hasjen avgjøres av hvor mye eller lite potent planten er i utgangspunktet, samt hvor mye eller lite mikroskopiske planterester som den valgte teknikken klarer å separere fra trikomene.

weed-trikomer

Konklusjon

Jeg vet ikke om Anne Line Bretteville-Jensen generelt sett er en god forsker eller ikke, men cannabis har hun ikke filla peiling på. Jeg finner ikke på stående fot ut hvor lenge Anne Line har jobbet med å forske på rusmidler og spesielt cannabis, men det er minst 10-15 år. At hun i løpet av så lang tid bare klarer å lire av seg at marihuana er blader, frø og stilk vitner ikke om at gamle SIRUS som nå er innlemmet i Folkehelseinstituttet er noe å samle på. At Actis forsøker å hjelpe Folkehelseinstituttet vitner heller ikke om at dette forskningsmiljøet skulle være verneverdig. Det er ikke noen hemmelighet at Anne Line Bretteville-Jensen indirekte har spilt på lag med Actis i mange år, der hun blir med på å overfokusere på ESPAD-undersøkelsen og underkjenne andre større undersøkelser som gir et helt annet bilde, og uten å si et pip om forskjell i mørketall i land der bruken er kriminalisert og land der bruken ikke er kriminalisert. Anne Line Bretteville-Jensen har også unnlatt å ta tak i kloakkanalysene som til forskjell fra ESPAD-undersøkelsen ikke er beheftet med mørketallsproblematikk, og som viser at den reelle cannabisbruken i Oslo er over gjennomsnittlig sammenlignet med andre europeiske storbyer.

–>> Bli med i debatten om cannabiskunnskap.

Mina Gerhardsen, Helge Waal og overdosebløffen

I forbindelse med Mina Gerhardsens innblanding i Senterpartiets narkotikapolitiske prosess har det dukket opp anledning til å kikke nærmere på Helge Waals (SERAF) tåkelegging av norske overdosedødsfall over 15 år.

Helge Waal 2001:

«Helge Waal og Knut T. Reinås skriver at tallene ikke uten videre kan sammenlignes, ettersom det kan være individuelle forskjeller fra land til land for hva som er med i dødsstatistikken. Men rett under påpeker forskerne at de anser det som høyst usannsynlig at enkelte ulikheter i datainnsamling kan forklare de ekstreme forskjellene. Faktisk tar Amsterdam med typer dødsfall i sin overdosestatistikk som andre, blant annet Oslo, ikke tar med.»

VG, 2001

Helge Waal 2016:

«Norges verstingstempel er bygd på upålitelig statistikk og tall som ikke uten videre kan sammenlignes mellom land, sier Helge Waal, professor emeritus ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf).»

Klassekampen, 2016

Over 15 år har Helge Waal servert bortforklaringer for å sløre til Norges soleklare posisjon som overdoseversting. I 2001 innrømmet han og Knut Reinås riktignok at eventuelle forskjeller i rapportering ikke taler til Norges fordel. Denne innrømmelsen nevner han ikke i 2016, men later heller som at eventuelle forskjeller i rapportering taler til Norges fordel:

«Siden slutten av 1990-tallet har Norge vært på overdosetoppen i Europa. Svak statistikk har gitt Norge et uriktig verstingstempel, mener rusforsker Helge Waal.»

Klassekampen, 2016

Siden denne bortforklaringen blir misbrukt til å opprettholde og videreføre Norges destruktive og dødelige narkotikapolitikk, er det ikke feil å påpeke at Helge Waal har minst 15 år med delansvar for trenering av norsk narkotikapolitisk progresjon. Mina Gerhardsen har lavere ansiennitet enn Waal som narkotikapolitisk destruktør, men hun begynner å bli varm i trøya nå med snart 4 år i Actis, og nøler selvfølgelig ikke med å linke til Helge Waals bortforklaringer:

«Påstander om at Norge er på overdosetoppen er ofte hva det vises til når noen hevder at vi mislykkes med ruspolitikken, selv om dette ikke står i Senterpartiets tekst. Det er ikke rett. Landene registrerer og rapporterer så ulikt at det ikke går an å sammenlikne, noe som gjør at EUs narkotikabyrå har sluttet å lage slike rangeringer. Ser man på narkotikarelatert dødelighet, altså død knyttet til det harde livet det er å være tung rusmisbruker, er Norge på snitt med Europa.»

Mina Gerhardsens blogg, 2017

helgemina

Mina Gerhardsen er en godt betalt lobbyist som ikke nøler med å lyve om overdosetall for å opprettholde og videreføre den norske begredelige narkotikapolitikken som dreper unødvendig mange mennesker. Helge Waal har investert karrieren sin i den norske narkotikapolitikken, og går ikke av veien for å late som uttalelsene hans fra 2001 aldri har skjedd. Han kommer ikke til å påpeke for Mina Gerhardsen at en eventuell forskjell i registrering ikke er av en slik art at det bortforklarer den norske verstingposisjonen som vi har hatt gjennom tiår. Jeg syner overdosebløffen deres.

Actis spenner bein på seg selv

Actis er kjent for sin ekstreme cherry picking når det gjelder statistikk over illegal rusbruk:

Man kan derfor ikke stole på Actis når de usedvanlig sneversynt viser til ESPAD-undersøkelsen og hevder at bruken av narkotika i Norge er lav. Hvis vi allikevel, for diskusjons skyld, godtar Actis sitt falske premiss om at omfanget av narkotikabruk i Norge er helt i bunnsjiktet i europeisk sammenheng, så blir den norske overdosesituasjonen enda mer dyster enn den allerede er. Omfanget av overdoser regnes i prosent av innbyggertall, men hvis man i stedet regner ut overdosetallet i prosent av bruksomfanget – som ifølge Actis er lavest i Europa – så blir jo verstingstempelet vårt enda mer klokkeklart enn det allerede er. Hvis vi tar Actis på ordet med påstanden om lav norsk narkotikabruk, og hvis vi tar høyde for at Norge faktisk er i overdosetoppen, så har man som narkotikabruker ekstremt mye større sjanse for å dø i Norge enn i andre europeiske land. Actis sitter igjen med at det er veldig få som bruker narkotika i Norge sammenlignet med resten av Europa, men at det stikk i strid med dette er veldig mange som dør av narkotika i Norge sammenlignet med resten av Europa. Actis sitter igjen med at påstått lav bruk er så viktig for dem at de ser gjennom fingrene med faktiske dødsfall.

Klassekampens agenda bør under lupen

Kilden til 2016-sitatet fra Helge Waal er Klassekampen, og journalisten er Jo Skårderud som det siste året har fungert som Actis sin journalistiske løpegutt. I januar 2017 utviste Skårderud stor mangel på journalistisk integritet da han lot seg bruke av Actis, RIO og Retretten i et pinlig forsøk på svertekampanje mot FTR, Normal og spesielt mot den frittstående aktivisten Einar Williamsen. Skårderud har også vist eksepsjonelt manglende vilje eller evne til å gjøre research på saker han skriver.

bjorgulvbraanen

Ansvarlig redaktør i Klassekampen, Bjørgulv Braanen, har flagget standpunkt som forsvarer av den bestående norske narkotikapolitikken på linje med Retretten og Actis sitt syn. Det er fair enough, men det skal være en profesjonell grense mellom Braanens personlige mening og hvordan han styrer Klassekampen. Hvis Bjørgulv har instruert Skårderud til å stille ubegrenset spalteplass til disposisjon for Actis og deres allierte, fullstendig uten å stille kritiske spørsmål eller gjøre noe som helst research, så er det fullstendig uakseptabelt.

–>> Bli med i debatten om overdosebløffen.

Ayna B. Johansen (SERAF) med innsideinformasjon om hasjleveransene til Actis

Ayna B. Johansen, med fortid i Blå Kors, er nå ansatt på prosjektbasis hos SERAF. SERAF er en forskningsenhet underlagt Det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo. Om Ayna er en god forsker eller ikke vet jeg ikke, men det er moderat bekymringsverdig at hun har boikott av Harald Eia på sitt rulleblad.

05. februar 2017 meldte Ayna Johansen seg på i den norske cannabisdebatten, da hun fikk publisert dette noe forvirrede innlegget i VG:
ayna-vg

Legg spesielt merke til begynnelsen av teksten hennes:

ayna-vg-normal
Ayna refererer her til den skitne svertekampanjen til Actis/RIO/Retretten i Klassekampen og i VG for et par uker siden. Det som er verdt å merke seg, er at verken VG eller Klassekampen skriver noe om at Mina Gerhardsen skal være en av de som angivelig ufrivillig har mottatt hasjleveranse i posten. Dette åpner for to muligheter:

 1. Ayna Johansen har ikke tatt seg bryet med å sette seg ordentlig inn i saken, og blander fakta. En slik unøyaktighet sømmer seg isåfall ikke for en forsker og debattant.

 2. Ayna Johansen har tett kontakt med Actis, og har førstehåndskunnskap om at Mina Gerhardsen er en av de som skal ha mottatt hasjleveranse i posten.

Hvis forklaringen er at Ayna har tett forbindelse til Actis, så forklarer det også hvorfor hun velger å slenge seg på hylekoret som helt uriktig beskylder Normal for å stå bak hasjleveransen til Sørheim. Det finnes ikke fnugg av bevis eller indisier for at noen i eller rundt Normal står bak, og påstanden er bare dratt ut av dressjakke-ermet på Mina Gerhardsen. At Klassekampen entusiastisk lar seg bruke i Actis sitt skitne forsvarsspill, beviser en gang for alle at Klassekampen er en amatøravis som lar sin egen narkotikapolitiske agenda gå foran journalistiske prinsipper.

Å bekylde noen for kriminelle handlinger, uten fnugg av verken bevis eller indisier, er meget stygt.

For å være helt ærlig, så er det minst like sannsynlig at det er Stig Erik Sørheim selv som har bestilt hasjen. Det er godt mulig at han og kona liker en joint før sengekosen en gang i måneden, og at han på en ikke-sporbar måte har bestilt en mindre mengde hasj i posten fra tid til annen – med intensjon om å skylde på jobbrelaterte meningsmotstandere hvis han skulle bli tatt.

Det er godt mulig at Stig Erik Sørheim er den eneste i Actis som har fått tilsendt hasj, og at påstanden om at også andre i Actis har fått tilsendt kun er diktet opp for å gjøre historien mer overbevisende. At hasj har blitt sendt til Sørheim er dokumentert hos tollvesen, politiet og barnevernet, mens de påståtte forsendelsene til uspesifiserte andre Actis-ansatte så langt ikke er dokumentert på noen som helst måte. Vi har bare Actis sitt ord for påstanden, og Actis har en lang track record med løgn, løgn og forbanna løgn.

Hva gjorde disse andre ansatte med hasjen da den dukket opp i postkassene deres? Er det en ting jeg vet om den typen mennesker som Actis-ansatte er, så er det at de leverer narkotika til politiet hvis de faktisk får det tilsendt. Isåfall finnes det dokumenter hos politiet som bekrefter at Actis-ansatte har innlevert mottatt hasj på politistasjonen. Hvis det ikke finnes noen slike dokumenter, så er det meget sannsynlig at påstanden fra de uspesifiserte Actis-ansatte bare er oppspinn for å styrke forklaringen til Stig Erik Sørheim.

stigerik_sorheim

–>> Bli med i debatten om Ayna og Actis.

ayna-innrommelse

Lekkasje fra hasjavvenningsmiljøet i Kristiansand

uat-program

uat-lekkasje

Hasjavvenningsmiljøet i Kristiansand er ansatte i og tilknyttede til Hasjavvenning Kristiansand. Dette miljøet er også kalt CannabisForum Sør, og de har sine tentakler ut i Kristiansand Kommune, på Sørlandet Sykehus, på Universitetet i Agder og i Kristiansand Fengsel. Dette hasjavvenningsmiljøet kan man like gjerne kalle legaliseringsmotstandsmiljøet i Kristiansand, da deres cannabisbehandling er meget tett vevd sammen med deres motstand mot legalisering.

helgatveitthomaspedersen

Dette fremtredende aspektet av legaliseringsmotstand har vært svært tydelig i utdelingene av «Ut av tåka»-prisen de siste årene. Thomas Lundqvist (arkitekten bak «Ut ur dimman» i Sverige og «Ut av tåka» i Norge), Hilde Nicolaisen (hasjavvenningsbehandler og NADA-akupunktør i Tromsø tilknyttet Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon), Øistein Kristensen (Sørlandet Sykehus) og Mina Gerhardsen (Actis) er alle kompromissløse og harde legaliseringsmotstandere.
Derfor er den kommende utdelingen av 2017-prisen til Anne Line Bretteville-Jensen overraskende og noe helt nytt fra Kristiansand-gjengen.

Anne Line er nemlig ikke en kompromissløs legaliseringsmotstander, men heller en forholdsvis nøktern forsker som tjente under SIRUS i mange år før SIRUS noe udemokratisk ble lagt under Folkehelseinstituttet i 2016. Selv da SIRUS lå utenfor Folkehelseinstituttet hadde de tydelige narkotikapolitiske føringer på seg, og dette har ikke blitt bedre etter innlemmelsen i FHI. Likevel har Anne Line Bretteville-Jensen vært så nøytral som stillingen hennes har gitt rom for, og hun har vært villig til å lytte til alle stemmer på feltet på en respektfull måte. Nå har ikke Anne Line vært veldig tydelig på banen etter innlemmelsen i FHI, men jeg håper hun viderefører den forholdsvis nøytrale posisjonen som hun har hatt. Lykke til, Anne Line, og gratulerer med prisen!

Kristiansand-miljøet på defensiven

At «Ut av tåka»-prisen 2017 skal utdeles til Bretteville-Jensen var bestemt allerede i oktober 2016, og det er tydelig at hasjavvenningsmiljøet i Kristiansand føler det politiske presset og ikke ønsker noen kontroversiell prisvinner i år. Med tanke på prisvinnerne fra 2013 til 2016, burde jo 2017-prisen strengt tatt gått til NNPFs Jan Erik Bresil. Kristiansand-miljøet og resten av den nasjonale kriminalistiske fløyen er smertelig klar over at de hadde alt annet enn vind i seilene i 2016.

Selv om det er gledelig at Kristiansand-miljøet endelig gir prisen til en bedre kandidat, så burde de egentlig bare vrake hele prisen. Når man kikker på prisvinnerne fra starten i 2013 og frem til 2016, så ser man klart og tydelig at denne prisen bare er en stor vits – akkurat som hasjavvenningsprogrammets gudfar Thomas Lundqvist.

lundqvist-prisvinner

Utdelingen av «Ut av tåka»-prisen til Anne Line Bretteville-Jensen skjer på «Ut av tåka»-konferansen 07. februar 2017. Hvis noen skulle være i tvil om hvordan Kristiansand-gjengens hasjavvenning går hånd i hånd med deres legaliseringsmotstand, så er denne screenshoten fra deres nylig nedlagte Facebook-gruppe meget beskrivende:
dobbeltmoral

Bli med i debatten hos Stopp Narkotikakrigen.

Mina Gerhardsens artikkel i LARposten desember 2016

Actis (som tidligere het Avholdsfolkets Landsnemnd) har vært motstandere av absolutt alle skadereduserende reformer i norsk narkotikapolitikk, koste hva det koste vil, og det er i denne tradisjonen Actis nå forsøker å forhindre konsensus som støtter forsøksordning med heroin-assistert behandling.

actis-metadon-1992

Mina Gerhardsen ble av LAR-Nett bedt om å skrive en artikkel i LARposten mot HAB (heroin-assistert behandling), for å lage litt balanse i desemberutgaven der Trond-Arne Ausdal og jeg skrev artikler for HAB.

riolnn

Minas artikkel er forutsigbar, der hun i tråd med RIO fremfører prioriteringsargumentet, altså at hun anerkjenner at HAB til en viss grad er positivt, men at hun heller vil bruke pengene på andre prioriteringer. For å vinne gehør hos LAR-Netts medlemmer trekker hun frem et bedre LAR med flere medikamenter som en prioritering. At Mina Gerhardsen vil kjempe for flere medikamenter i LAR er likevel noe jeg ville tatt med en klype salt.

Prioriteringsargumentet er uansett uholdbart, da HAB går samfunnsøkonomisk i pluss og dermed ikke fortrenger andre investeringer ved nogenlunde intelligent budsjettstyring fra myndighetenes side.

Hvis man for diskusjons skyld godtar Minas prioriteringsargument, så ville jeg som nevnt vært noe skeptisk til å tro på at Actis kommer til å kjempe for flere medikamenter i LAR. De prioriteringene Mina Gerhardsen og Actis i praksis støtter er primært 14 millioner i året til seg selv over statsbudsjettet, samt blant annet kostbar NADA-akupunktur med udokumentert effekt der profitt havner i lomma på privatpersoner og opp mot 10 årlige millioner til ungdommene i Juvente som ingen har oversikt over hva brukes på.


Prioriteringslisten til Mina ser altså slik ut:

  1. Tosifret antall millioner til Actis

  2. Enorme ressurser til politiet for å jage narkotikabrukere

  3. «Frivillige» urinprøve-kontrakter

  4. Opp mot 10 millioner til Juvente

  5. NADA-akupunktur

  6. Opp mot 10 millioner til RIO


Hvor på Minas prioriteringsliste HAB ligger er det ingen som vet, men det ligger nok langt langt nede. Det er uansett verdt å merke seg at Mina Gerhardsen ikke våger å argumentere mot HAB, hun nøyer seg med å si at hun ikke vil prioritere det. Når Actis og RIO sier at de ikke er motstandere av et forslag men ikke vil prioritere det, så betyr det i praksis at de ikke har flere argumenter mot forslaget – men at de likevel ikke er villige til å støtte det.

–>> Les Trond-Arne Ausdals artikkel i LARposten.
–>> Les min artikkel i LARposten.

–>> Bli med i debatten på LAR-Netts Facebook-gruppe.

Godt nytt år til Mina Gerhardsen og Pernille Huseby

Mange reagerte på at Norsk Narkotikapolitiforenings cowboy Jan Erik Bresil ble nevnt i Kongens nyttårstale. Bresil har jo utmerket seg så til de grader i 2016 – ved å misbruke sin politistilling til å arrestere forskerparet Krebs og Johansen i forbindelse med marihuanamarsjen i Oslo, ved en latterlig opptreden på Stovner Videregående Skole dokumentert i Natt&dag, samt ved sin opptreden i denne NRK-dokumentaren:

–>> Les også Bård Standals knusende kritikk av Norsk Narkotikapolitiforening i Dagbladet.

Mina Gerhardsen var ikke sen om å posisjonere seg arm i arm med Bresil i konge-glansen, og synliggjorde nok en gang at Actis og NNPF er nære allierte i sin felles kamp for å opprettholde den høye straffeintensiteten for narkotikabruk som vi har i Norge. I videoen over manipulerer Jan Erik Bresil barnevernsungdommen til å godta urinprøve-kontrakt, og Bresil skremmer også ungdommen med å si at han kommer til å knuse døra til ungdommen i fremtiden og ta han om han ikke slutter med narkotikabefatning. Til applaus fra Mina Gerhardsen.

ansiktetkjent

oslos-fulgt

knuserdora

Hvor lenge holder Mina ut i Actis?

Når jeg innimellom henger med bekjente med tilhørighet i legaliseringsbevegelsen, så ytres det fra tid til annen fra enkelte en misnøye med Mina Gerhardsen og et håp om at hun forsvinner fra Actis. Det ytres også jevnlig at Mina Gerhardsen gjør en elendig jobb som Generalsekretær i Actis. Jeg er uenig på begge Mina-punkter.

[1] Så lenge Actis fortsatt eksisterer er jeg godt fornøyd med at det er Mina Gerhardsen som er Actis sitt ansikt utad. I motsetning til tidligere fryktinngytende frontfigurer som Arne Johannessen er Mina en angripelig figur som gjør at frustrerte reformtilhengere får blåst ut litt damp. Vi elsker å hate Mina, men hatet er ikke verre enn at det verste Mina har opplevd i 2016 er å bli kalt «jævla heks» på Twitter. Den digitale skyllebøtten Mina får servert er altså ikke spesielt fæl, men til gjengjeld er den massiv.

[2] Jeg synes Mina gjør en god jobb med å utføre stillingsbeskrivelsen; å argumentere for fortsatt forbud og straff, koste hva det koste vil. Mina nøler ikke med å latterliggjøre sin egen akademiske kompetanse ved å begå grove vitenskapelige feilslutninger i sin retoriske kamp for å forsvare straffepolitikken, hun bruker generøst hele sitt politiske nettverk for alt det er verdt for å lojalt tjene sin arbeidsgiver, og hun viser god evne til å følge med i tiden når hun spiller offerkortet deluxe for å sanke sympati til seg selv samtidig som motstanderne hennes demoniseres. Å lage storm i et vannglass over noen bagatellmessige Twitter-meldinger er ikke gjort med stor enkelhet, men Mina trekker elegant en joker frem fra ermet og skyver datteren sin foran seg og sikrer en troverdig sympatisak som virker mye verre enn den er.

javlaheks

javlaheks-twitter

Legaliseringsbevegelsen er veldig lite stygg når det verste Mina Gerhardsen klarer å slenge i bordet i en sympatisak i A-Magasinet er at hun er blitt kalt «jævla heks» på Twitter. Hadde det kommet noen drapstrusler, voldstrusler, voldtektstrusler eller andre stygge og straffbare kommentarer, så ville hun både politianmeldt det og trukket det frem i slike saker som den i A-Magasinet. Det som er betegnende for legaliseringsbevegelsen er ikke at enkelte freaks går mildt over streken fra tid til annen, det som er betegnende for legaliseringsbevegelsen er at de sier fra også når meningsfeller skriver kommentarer som er over streken, slik meldingene fra Twitter viser.

Pernille Huseby – Mina Gerhardsens høyre hånd

Actis har 15 ansatte, der minst 7 av dem jobber direkte med retorikken som brukes i lobbyvirkesomheten for å opprettholde strafferegimet i narkotikapolitikken. Mina Gerhardsen er Generalsekretær og har lite hun skulle sagt med tanke på hva Actis mener og hva Actis skal kjempe for. Mina er ansiktet utad, og hun fremfører det budskapet hun får servert.

Ryktebørsen sier at Mina Gerhardsen i stor grad føler presset, at hun seriøst taper posisjon i Arbeiderparti-miljøet og at det begynner å gå mot at kreftene tar slutt og der å fratre stillingen sin i Actis vil være nødvendig. Som nevnt ønsker jeg Mina i Actis-rollen sin så lenge som mulig, men jeg kan forstå at det kan gå i den retningen etter et horribelt 2016 for Mina. Hvis Minas epoke i Actis tar snarlig slutt fordi det blir for slitsomt for Mina å stå i stormen, så er dette både urettferdig og unødvendig mot Mina. Det er som nevnt et lite kobbel i Actis som sitter på kontoret deres og jobber med propagandaen vi får servert jevnt og trutt fra Mina gjennom media og sosiale medier. Men hele gjengen sitter feigt og trygt plassert på kontoret og lar Mina ta hele Actis-støyten alene.

pernillehuseby-blogg

En av de mer tungtveiende Actis-dirigentene vi sjelden ser er Seniorrådgiver Pernille Huseby. Der Mina Gerhardsen er en karrierre-politiker som kan fremføre et hvilket som helst budskap uavhengig av egne holdninger, så er jobben i Actis en drømmejobb for Pernille Huseby. Hun sies å virkelig hate cannabis og cannabisbrukere, og koser seg i jobben med å opprettholde det samfunnsnedbrytende ruspolitiske apartheid-regimet som fortsetter å være en svært ressurskrevende norsk skamplett i vår nasjonalhistorie.

Personlig synes jeg Pernille er feig, der hun sitter trygt på Actis-kontoret og utarbeider kronikker og taler som publiseres og fremføres som om de er Minas personlige. Det er den noe sårbare Mina som må ta imot all den kritiske tilbakemeldingen som nødvendigvis kommer når man lyver og manipulerer for å opprettholde en destruktiv narkotikapolitikk totalt uten positive effekter. Det er greit at det er Mina som er Generalsekretær og skal være ansiktet utad og at Pernille har en mer rådgivende rolle, men det er lenge siden Mina Gerhardsen ble skremt bort fra direkte kontakt med publikum – ikke fordi noen var stygge med henne, men rett og slett fordi det er veldig tungt å måtte stå alene i ordveksling der man forsvarer uvitenskapelig propaganda. I tillegg til å ha et brennende hat mot cannabis og cannabisbrukere så er Pernille også en ordentlig hissigpropp, så det hadde jo vært forfriskende med en retorisk sterk kruttønne som kunne gjort et forsøk på å forsvare Actis sitt syn i direkte ordveksling for eksempel på Actis sin egen Facebook-side.

bresil-huseby

Godt nytt år til Pernille og til Mina. Jeg ønsker også den ruspolitisk utdaterte hoffnarren Knut T. Reinås et godt nytt år, selv om Reinås selv var gjerrig nok til å kun ønske legaliseringstilhengerne god bedring:

reinaasnyttaar

–>> Bli med i debatten om Mina Gerhardsen.

Actis skyver mindreårige fra Juvente foran seg

I flere år nå har legaliseringsbevegelsen eid Facebook-siden til Actis. Det vil si at legaliseringsbevegelsen har vært totalt dominerende i kommentarfeltet på Actis sin side, og Actis selv har med unntak av en håndfull spake enkeltkommentarer vært totalt fraværende. Actis har 20 ansatte i hovedorganisasjonen og et par i lokallag, og de har en haug med styremedlemmer. Ingen av disse tør å møte legaliseringsbevegelsen til direkte diskusjon, og sånn har det som nevnt vært i flere år nå.

Men nå har det plutselig kommet litt motstand. Det har plutselig kommet en håndfull Juvente-folk inn på Actis sin side som diskuterer i vei med stor selvtillit. Disse nye debattantene er ganske unge, flere av dem er under 16 år. To av guttene er f.eks. bare 14 år, og både Actis og sentrale Juvente-skikkelser har likt kommentarene deres – altså heiet dem frem samtidig som de selv ikke tør å delta.

14aring

Det er jo litt spesielt at de voksne i Actis ikke tør å ta debatten og klager i media over hets og personfokus, men likevel nøler de ikke med å sende en håndfull mindreårige rett ut i frontlinjen – mot det de stempler som fæle legaliseringstilhengere som kan finne på å bruke stygge fraser som «jævla heks« og å påpeke at de ansvarlige for dagens politikk er indirekte mordere.

Mina Gerhardsens offer-video fra høsten 2016:


#myteknuserne

Mina Gerhardsen har hatt et tøft år som ble innledet med at hun vant prisen for Årets verste stemme i Natt og dag, og som ble kronet med hennes tap av ansikt i Folkeopplysningen på NRK. Actis har fått færre og færre støttespillere i debattene i media og på sosiale medier, og jeg vet at Mina Gerhardsen har vært rundt og bedt om mer synlig hjelp fra sitt nærmeste nettverk.

Juvente har i 2016 fått 298.878 kroner i offentlig tilleggsstøtte for å «utdanne» såkalte #myteknusere, og det er disse #myteknuserne vi nå ser prøve seg som debattanter på Actis sin side.

tilskudd-myteknuserne

Jeg satt fokus på alders-aspektet og ba om svar fra de myndige og ansvarlige i Juvente, og fikk da vite at foreldrene til de mindeårige har akseptert at barna deres deltar i debatter på sosiale medier mot legaliseringstilhengere – ved å ha mottatt utsendt informasjon fra Juvente:

juvente-foreldre

Forsøket til Juvente på å tone ned Actis sin rolle i #myteknuser-posjektet er imidlertid nyttesløst:

prosjektbeskrivelse-myteknu

Jeg har ikke noe imot at de mindreårige deltar i debatt, og legaliseringsbevegelsen består stort sett av hyggelige folk som oppfører seg pent. Det jeg reagerer på er dobbeltmoralen til Actis og Juvente i denne saken. På den ene siden spiller de offer og overdriver voldsomt hvor stygge og slemme legaliseringstilhengere er i legaliseringsdebatten. På den andre siden sender de uten betenkeligheter mindreårige inn i den samme debatten.


Juvente sitt syn på Casper DiNapoli

I 2014 ble jeg oppmerksom på at en av mine legaliseringsvenner hadde fått slippe inn i Juvente sin Facebook-gruppe for å diskutere legalisering. Jeg søkte meg inn i gruppen deres, men ble avvist. Da jeg spurte hvorfor ikke jeg også fikk komme inn i gruppen for å teste argumentene deres, fikk jeg denne forklaringen:

juvente-gruppen

Petter Holstad er fortsatt med i Juvente-ledelsen, og svaret hans fra 2014 viser at Juvente har hatt både meg og legaliseringsdebatten på Actis sin Facebook-side under oppsyn. Actis og Juvente må nesten bestemme seg; enten er ikke jeg og legaliseringstilhengerne på sosiale medier så ille som de skal ha det til, eller så må Actis og Juvente stille seg selv seriøst til ansvar for at de sender ungdommer helt ned til 14 år inn i en debatt som de voksne selv mener er kjempestygg.

–>> Bli med i debatten om Actis og Juvente.

Reaksjoner fra Rita Nilsen-leiren

Her er et knippe reaksjoner som kom på Rita Nilsens Facebook-profil og på andre Retretten-sider etter at jeg publiserte Rita Nilsens dobbeltolle:

video

3folkeregistre
10doblet
ballelosekverulanter
brodhuetreinaas
dritogdra
drittsekkerstyreleder
dusterheidi
egilhopaneng
egilhopaneng2
forbannalavmaal
fuckthem
idiotermateos
karmabiter
maxondskap
mestjavlige
mindrebegavet
samfunnsstraff
skammeligidiot
smekk
soppelmennesker
uforskammelidrittsekk
umenneskelig
wanja-dritogdra

Disse kommentarene beskriver den lynsjestemningen Rita Nilsen og hennes medarbeidere pisket sammen blant tilhengerne sine. Enda mer graverende er at Rita Nilsen tillot sin høyre hånd Michel Mateos å fremme en forholdsvis drøy indirekte trussel mot meg og personen som varslet myndighetene, men denne har jeg valgt å ikke inkludere her. Jeg har uten hell forsøkt å gå i dialog med Rita Nilsen om denne trusselen. Jeg har også forsøkt å få Mina Gerhardsen til å snakke med Rita Nilsen om Michels trussel, men Mina forsøkte bare å distansere seg – på tross av at Retretten er en av Minas nærmeste støttespillere i Actis-paraplyen, og på tross av at Rita Nilsen sitter i styret i Actis.

minaretretten