Juvente styrker bryggerinæringen

Actis-organisasjonen Juvente mottar i 2017 drøye 7,2 millioner kroner i offentlig støtte.

budsjettinntekt2017

Jeg misliker Juventes støtte til forbud og straff, men et av Juventes prosjekter har min prinsipielle støtte – nemlig Skjenkekontrollen. Skjenkekontrollen gjør det som myndighetene ikke selv gidder å gjøre; å sjekke om utsalgsstedene sikrer den lovfestede aldersrestriksjonen tilfredsstillende. Juventes statistikk viser at det finnes stort forbedringspotensiale hos utsalgsstedene, da hele 27% av forsøkene fra Juventes mindreårige om å kjøpe alkohol ender med kjøp. Dette er uakseptabelt, spesielt med tanke på at noen av test-kjøpene foretas av relativt unge Juvente-medlemmer.

Uheldig pengestrøm

Selv om jeg støtter Skjenkekontrollen prinsipielt, så må jeg protestere mot måten Juvente håndterer alkoholkjøpene økonomisk. Hvis det var jeg som var prosjektleder, så ville jeg gjort en avtale med butikkene om å levere tilbake alkoholen etter prøvekjøp som ender med alkoholsalg. På denne måten ville Juvente fått tilbake pengene de betaler for alkoholen de får kjøpt, og butikken får tilbake alkoholen. På denne måten ville ingen skattepenger sløses bort unødvendig ved kjøpene.

Måten Juvente styrer prosjektet på innebærer at all alkoholen som blir kjøpt helles ut.

skjenkekontrollen-helleut

På denne måten skaper Juvente en uheldig pengestrøm som primært styrker bryggerinæringen.

pengestrom

I tillegg til å styrke bryggerinæringen, så skaper praksisen også noe økt alkoholprofitt for butikkene. Denne praksisen med å betale for alkohol som helles ut har pågått siden desember 2008. I 2016 utførte Juvente ifølge sin kontrollrapport 711 forsøk på alkoholkjøp, og 192 av disse forsøkene endte med at det ble kjøpt alkohol som senere ble helt ut.

Hvor mye penger Juvente unødvendig har spyttet inn i bryggerinæringen er umulig å si noe om, da prosjektregnskapene deres på ingen måte gir noen oversikt over prosjektenes faktiske kostnader:

skjenkekontrollen-prosjektregnskap

Reklamer

Actis skyver mindreårige fra Juvente foran seg

I flere år nå har legaliseringsbevegelsen eid Facebook-siden til Actis. Det vil si at legaliseringsbevegelsen har vært totalt dominerende i kommentarfeltet på Actis sin side, og Actis selv har med unntak av en håndfull spake enkeltkommentarer vært totalt fraværende. Actis har 20 ansatte i hovedorganisasjonen og et par i lokallag, og de har en haug med styremedlemmer. Ingen av disse tør å møte legaliseringsbevegelsen til direkte diskusjon, og sånn har det som nevnt vært i flere år nå.

Men nå har det plutselig kommet litt motstand. Det har plutselig kommet en håndfull Juvente-folk inn på Actis sin side som diskuterer i vei med stor selvtillit. Disse nye debattantene er ganske unge, flere av dem er under 16 år. To av guttene er f.eks. bare 14 år, og både Actis og sentrale Juvente-skikkelser har likt kommentarene deres – altså heiet dem frem samtidig som de selv ikke tør å delta.

14aring

Det er jo litt spesielt at de voksne i Actis ikke tør å ta debatten og klager i media over hets og personfokus, men likevel nøler de ikke med å sende en håndfull mindreårige rett ut i frontlinjen – mot det de stempler som fæle legaliseringstilhengere som kan finne på å bruke stygge fraser som «jævla heks« og å påpeke at de ansvarlige for dagens politikk er indirekte mordere.

Mina Gerhardsens offer-video fra høsten 2016:


#myteknuserne

Mina Gerhardsen har hatt et tøft år som ble innledet med at hun vant prisen for Årets verste stemme i Natt og dag, og som ble kronet med hennes tap av ansikt i Folkeopplysningen på NRK. Actis har fått færre og færre støttespillere i debattene i media og på sosiale medier, og jeg vet at Mina Gerhardsen har vært rundt og bedt om mer synlig hjelp fra sitt nærmeste nettverk.

Juvente har i 2016 fått 298.878 kroner i offentlig tilleggsstøtte for å «utdanne» såkalte #myteknusere, og det er disse #myteknuserne vi nå ser prøve seg som debattanter på Actis sin side.

tilskudd-myteknuserne

Jeg satt fokus på alders-aspektet og ba om svar fra de myndige og ansvarlige i Juvente, og fikk da vite at foreldrene til de mindeårige har akseptert at barna deres deltar i debatter på sosiale medier mot legaliseringstilhengere – ved å ha mottatt utsendt informasjon fra Juvente:

juvente-foreldre

Forsøket til Juvente på å tone ned Actis sin rolle i #myteknuser-posjektet er imidlertid nyttesløst:

prosjektbeskrivelse-myteknu

Jeg har ikke noe imot at de mindreårige deltar i debatt, og legaliseringsbevegelsen består stort sett av hyggelige folk som oppfører seg pent. Det jeg reagerer på er dobbeltmoralen til Actis og Juvente i denne saken. På den ene siden spiller de offer og overdriver voldsomt hvor stygge og slemme legaliseringstilhengere er i legaliseringsdebatten. På den andre siden sender de uten betenkeligheter mindreårige inn i den samme debatten.


Juvente sitt syn på Casper DiNapoli

I 2014 ble jeg oppmerksom på at en av mine legaliseringsvenner hadde fått slippe inn i Juvente sin Facebook-gruppe for å diskutere legalisering. Jeg søkte meg inn i gruppen deres, men ble avvist. Da jeg spurte hvorfor ikke jeg også fikk komme inn i gruppen for å teste argumentene deres, fikk jeg denne forklaringen:

juvente-gruppen

Petter Holstad er fortsatt med i Juvente-ledelsen, og svaret hans fra 2014 viser at Juvente har hatt både meg og legaliseringsdebatten på Actis sin Facebook-side under oppsyn. Actis og Juvente må nesten bestemme seg; enten er ikke jeg og legaliseringstilhengerne på sosiale medier så ille som de skal ha det til, eller så må Actis og Juvente stille seg selv seriøst til ansvar for at de sender ungdommer helt ned til 14 år inn i en debatt som de voksne selv mener er kjempestygg.

–>> Bli med i debatten om Actis og Juvente.