Retretten sjikanerer Raymond Johansen

7. desember 2016 behandlet Oslo Bystyre sitt budsjett for 2017. Her er resultatet for de ruspolitiske repressive aktørene:

bystyret-budsjett

Ja, Retretten fikk et lite kutt på 50.000 kroner. Da Rita Nilsen fikk nyss om dette utspilte det seg en noe merkelig fløy-politisk reaksjon på hennes Facebook-side:

rita-bystyret

Rita er som kjent tett knyttet til spesielt Fremskittspartiet og Høyre. Hun er faktisk frekk nok til å tillate seg å tagge Statsminister Erna Solberg i frustrasjonen over kuttet på 50.000 kroner:

rita-bystyret-ernatag

For å toppe kransekaka tillater Rita Nilsen sjikane av Raymond Johansen på profilen sin:

rita-bystyret-raymond

Pål Joelsen er for øvrig ansatt i Retretten som såkalt likeperson, og Rita Nilsen er ikke en av de 4 som har likt kommentaren til Liv Haugen som setter Joelsen på plass for den usmakelige sjikanen.

 

Forklaring fra SV

Ivar Johansen fra SV kommer på banen og forklarer kuttet:

rita-bystyret-ivarj

Jeg registrerer at verken Ivar Johansen (som er medlem av Oslo Bystyre) eller Rita Nilsen har oversikt over den offentlige støtten Retretten får. Nytt fra 2017 er at Retretten får 3 millioner kroner øremerket fra Helsedirektoratet. Disse øremerkede 3 millionene må selvfølgelig erstatte de årlige 3 millionene Retretten inntil nå har fått i ikke-øremerkede midler fra Helsedirektoratet, så det bør ikke være snakk om noen økning slik Ivar Johansen snakker om. Men jeg sier som Rita: Det må jeg finne ut av!

statsbudsjettfastpost

 

Ritas sterke bånd til de borgerlige

Sutringen til Rita over 50.000 i kutt fra Oslo Kommune bør også sees i lys av at Retretten sannsynligvis får en total økning i offentlig støtte fra 2016 til 2017. Vi skal ikke lenger tilbake enn et par måneder for å finne bevis på at Rita feiret økt støtte besluttet av Justiskomiteen:

ritajustiskomiteen

I Justiskomiteen sitter jo en av Ritas største støttespillere; Ulf Leirstein fra Fremskrittspartiet. Leirstein er justispolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, men mest kjent for å være eneste norske topp-politiker som åpenlyst støttet Donald Trump før årets amerikanske presidentvalg.

Leirstein er også kjent for å ha brutt straffeloven da han opprettet en ikke-demokratisk rettssikkerhetsgruppe i Stortingets navn i 2014.

leirsteinretretten

For øvrig er det noe merkelig at Rita ble informert om økt støtte fra Justiskomiteen allerede før høringen. Rita skrev 6. oktober om økt bidrag fra Justiskomiteen, men høringen om budsjettet var ikke før 13. oktober.

 

Kommunestyrets forslag og votering

Tilbake til Oslo Kommunes budsjett. Ved å ta en liten kikk på Bystyrets budsjettforslag, så ser man klart og tydelig at Retrettens politiske bestevenner befinner seg i Fremskrittspartiet:

rita-bystyret-borgerlig

Fremskrittspartiet foreslo en økning på 800.000 kroner fra Oslo Kommune til Retretten. Heldigvis var det laber stemning under votering:

rita-bystyret-votering

Reklamer

Rita Nilsens dobbeltrolle

Rita Nilsen har to selskaper; en ideell organisasjon (Retretten) og ett aksjeselskap (NADA Norge). Rita Nilsen eier 100% av aksjene i NADA Norge.
Jan Andersen er mannen til Rita Nilsen, og har i lengere tid vært ansatt som manager for NADA Norge[1]. Jan Andersen sitter også i styret, som kun består av Rita og Jan. Rita Nilsen var daglig leder frem til 26.09.2016, da Jan Andersen tok over denne stillingen. 13.10.2016 var det stortingshøring der Retretten ba om større og permanent bevilgning (42.05 ut i klippet).

mina-rita

NADA Norge selger akupunktur-utstyr og vitaminer. Retretten jobber på rusfeltet opp mot rusmisbrukere i fengsel og på gateplan. Retretten gir også akupunktur-behandling og vitaminer til rusmisbrukere. Akupunktur-utstyret og vitaminene, som enkelte år har hatt en plass i Retrettens regnskap på mellom to og fem hundre tusen kroner sammen med kursmateriell, kjøpes selvfølgelig av NADA Norge.

Retretten pusher aktivt akupunktur-kurs og akupunktur-utstyr på sine mange kontakter i rusfeltet, kundelisten av offentlige og offentlig subsidierte aktører er lang, og det er selvfølgelig NADA Norge som fakturerer og profiterer på spredningen av akupunktur som behandling av rusmisbrukere. Man kan se av regnskapet at aksjeselskapet hadde en solid vekst i 2015, og man kan se at det både utbetales lønn og tas ut utbytte. NADA Norge hadde en omsetning på drøye 1,2 millioner kroner i 2015.

Konklusjoner:

  • Den økonomiske dobbeltrollen til Rita Nilsen er sannsynligvis ulovlig og straffbar. Den ideelle organisasjonen fungerer som en kunderekrutterer for aksjeselskapet.
  • Akupunktur er uten dokumentert effekt utover placeboeffekt, og er således uforenlig med offentlig støtte som krever evidensbasert forankring.

(Rita Nilsen i Retretten har ikke ønsket å ha dialog om dobbeltrollen. Innholdet i dette innlegget er derfor utelukkende basert på offentlig tilgjengelig informasjon og innsynskrav. Retretten er en organisasjon under Actis-paraplyen.)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
[1] Facebook-profilen til Jan Andersen forsvant kort tid etter denne artikkelen ble publisert. Her er screenshot fra tidligere:
janandersen

Dobbeltkommunikasjon fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

I 2013 var forslaget om å tillate heroinrøyking på spøryterom ute på høring. I RIOs høringssvar argumenteres det mot forslaget, men de konkluderer likevel med at de ikke er motstander av forslaget:
«RIO er i prinsippet ikke imot å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom.«

Dette høringssvaret ble i media oppfattet som motstand mot forslaget:
«Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) og RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon advarer også mot lovforslaget, som ble sendt på høring i juni og som nå er til behandling i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).«

I ikke-offentlig diskusjon på Mona Svartås sin Facebook-side skrev RIO følgende:
Kenneth Arctander Johansen: «RIO gikk ikke mot lovforslaget. Det kan synes som det har gått mote i å ikke lese høringssvarene.»
Eric Johanssen: «Her er første setningen i høringsuttalelsen til RIO: RIO er i prinsippet ikke imot å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom. Så alle dere som hevder at RIO er imot har tydeligvis ikke satt dere inn i saken»

En uke senere kom det nye medieoppslag der RIO ble omtalt som motstandere av forslaget. Jeg spurte RIO direkte om dette på Facebook.
RIO spesifiserte da at de ikke går mot forslaget:
«Ja dette er feil. RIO svarte ikke at de var mot forslaget, men heller ikke at de hadde spesielt troen på den helt store effekten av tiltaket. Uansett viktig å notere at RIO ikke var mot forslaget.«

Min forespørsel resulterte tydeligvis i at RIO tok kontakt med media. Noen av artiklene ble endret fra «Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) er motstander av forslaget om å tillate heroinrøyking.» til «Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) er positiv til forslaget om å tillate heroinrøyking.»
Det første sitatet står fortsatt i VG.

Så falt endelig avgjørelsen til Helseminister Bent Høie i starten av 2014. Høie vraket forslaget, og begrunnet det med at han hadde valgt å lytte til høringssvarene fra politiet og RIO: «Jeg har lyttet til andre høringsinstanser som også har greie på dette, blant andre Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, politiet og psykologforeningen. Det er både sterke -faglige, -juridiske og bruker-organisasjoner har advart mot forlaget. sier Høie.«

På Regjeringens hjemmesider ble RIOs høringssvar omtalt som negativt:
«Helse- og omsorgsdepartementet har hatt forslaget fra Oslo kommune på høring. Flere høringsinstanser støttet forslaget, men det var delte meninger, blant annet var Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) og politiet negative.«

Og RIO selv var godt fornøyde med at Helseminister Høie vraket forslaget.

Denne dobbeltkommunikasjonen er godt over grensen til politisk bedrageri , og mye tyder på at Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon i denne høringsrunden har ført Helseminister Bent Høie bak lyset på et nivå som bør få konsekvenser for denne kraftig statsstøttede organisasjonen.

smokeheroine