Skyldfordeling: Bent Høie vs. Kenneth Arctander

Arbeidet med utvelgelsen av utvalgsmedlemmer til Bent Høies rusreform-utvalg har vært alt annet enn transparent, men det hersker ingen tvil om at Bent Høie har vært den mest sentrale personen i sammensetningen av utvalget sitt.

Det som også synes åpenbart, er at Kenneth Arctander fra RIO er den enkeltpersonen som har hatt mest innflytelse på utvelgelsen av de såkalte brukerrepresentantene i utvalget. Det er spesielt to forhold som peker i den retning:

I tillegg sier det noe om Arctanders fot svært godt plassert innenfor utvalget, nå det er Arctander og ikke utvalgsleder Runar Torgersen som ble valgt som gallionsfigur under annonseringen av utvalgets sammensetning og mandat.

utvalg-xtrahoie

Alle ville ha Arild Knutsen inn i utvalget

Så og si alle som har fulgt med på rusfeltet ønsket Arild Knutsen inn i utvalget. Arild har stor tillit både hos brukere og i akademiske og politiske kretser, og det er ingen tvil om at Arild Knutsen er den personen vi i størst grad kan takke for at det endelig skjer en narkotikapolitisk bevegelse i Norge. Alle brukerorganisasjonene på rusfeltet har uttalt at de har anbefalt Arild inn i utvalget, og til og med RIO har uttalt at de har anbefalt Arild inn i utvalget.

Hvis det stemmer at Ronny René Nielsen, Kenneth Arctander og RIO som organisasjon har anbefalt Bent Høie å inkludere Arild i utvalget, så er det svært uforståelig at Høie har valgt å ikke lytte til et unisont rusfelt.

Det er nok kun Bent Høie og Kenneth Arctander som vet sannheten om hvem av dem som har vært den største pådriveren til å hindre Arild en plass i utvalget, men en av dem er hovedansvarlig for at Arild stikk i strid med opinionen er utelatt fra utvalget. Og det er faktisk heller ikke første gang RIO og Bent Høie i kombinasjon har uført udemokratiske politiske handlinger.

Reklamer