Jon Storaas kommenterer julegratialer og Gran Canaria-kritikk

Jon Storaas er leder for Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO), og ble nylig kontaktet av Helsedirektoratet om bekymringsmelding fra Graveteamet.

jon-ferie-01

Jeg har fått tak i tre svar som Jon Storaas ga forholdsvis raskt.

jon-ferie-02

I dette første svaret bekrefter Storaas at RIO foretar en ekstraordinær utbetaling til sine ansatte sent på året, men han prøver å gi uttrykk for at dette er de ansattes rettmessige lønn som har blitt holdt igjen resten av året. Dette høres ut som en merkelig praksis. Det finnes allerede en ordning der arbeidsgivere tilbyr sine ansatte halv skatt i november eller desember i bytte mot bittelitt høyere skatt resten av årets måneder, men hvis de RIO-ansatte er så dårlige til å spare til jul at de ønsker at det også skal trekkes litt av lønnen deres hver måned i bytte mot ekstra lønn i desember, så er vel det fair enough.

jon-ferie-03

I det andre svaret kaller Storaas de ekstraordinære desember-utbetalingene for bonus, som er noe helt annet enn en spareordning som hans første svar forsøkte å tegne et bilde av. I dette svaret hevder Storaas at julebonus kun betales til frivillige og ikke til ansatte, men jeg ville ikke stolt blindt på denne påstanden. I tillegg bekrefter Storaas at han oppholder seg på Gran Canaria i tidsrom der han jobber som daglig leder for RIO.

jon-ferie-04

I det tredje svaret røper Storaas at julegratialene på ingen måte er tilbakeholdt lønn som utbetales i desember i samsvar med avtale med de ansatte. Hvis så var tilfelle, så ville det ikke eksistert noe forbehold om «hvis vi har muligheten til det». Storaas røper også en slående mangel på respekt og forståelse for tilskuddsordningen RIO benytter seg av – tilskuddet RIO mottar fra Helsedirektoratet er en total sum og inneholder ikke en del som er øremerket lønn og bonuser. Hvis RIO har utbetalt bonuser av resterende tilskudd på slutten av året så er nok det et brudd på vilkårene fra Helsedirektoratet.

I svaret bekrefter Storaas også at han og Randi Solheim, som er kona hans og økonomiansvarlig i RIO, oppholder seg på Gran Canaria i en kombinasjon av ferie og jobb tre ganger i året i intervaller på tre uker. Dette betyr at Storaas og kona tilsammen oppholder seg på Gran Canaria minst 18 uker i året, noe som er rundt et tredels årsverk.

Er ikke dette «dyneløfting»?

Nei, jeg vil ikke si dette er dyneløfting. Men det er to saker i ett, så det kan være lurt å holde tunga rett i munnen:

  • Julegratialer
  • Gran Canaria-opphold

Helsedirektoratet har allerede kritisert LAR-Nett (nylig slått sammen med proLAR) for utbetaling av julegratialer, og det vil være feil å ikke kritisere RIO for det samme. Organisasjonene på rusfeltet preges av uprofesjonalitet og pengesløseri, og det er viktig at de som mottar flerfoldige millioner årlig i offentlig støtte tvinges til profesjonalitet.

Gran Canaria-oppholdene er kanskje greit for Helsedirektoratet, det gjenstår å se, men dette forholdet føyer seg inn i rekken av kritikkverdige forhold i RIO. Absurditeten er på et nivå som hinter sterkt i retning av at RIOs bakgrunn som støttespiller for straffelinje-videreførende politikere har skapt en RIO-kultur der de suger til seg penger på både på legitime og på tvilsomme måter – uten at forvaltningen har hatt noe ønske om å rydde opp i ukulturen.

Sangen «Feliz Navidad» har jeg lånt herfra.

–>> Bli med i debatten om RIOs posisjon på rusfeltet.

Reklamer