Valget 2017 – Hvem skal jeg stemme på?

I utgangspunktet er det 5 gode alternativer ved årets valg, sett fra et human-ruspolitisk ståsted:

  • Høyre (H)
  • Venstre (V)
  • Miljøpartiet De Grønne (MDG)
  • Sosialistisk Venstreparti (SV)
  • Rødt (R)

Disse 5 partiene har utvilsomt programfestede vedtak om ekte avkriminalisering, og er alle gode kandidater til å få ruspolitisk motiverte stemmer fra reformvennlige stemmeberettigede som ønsker en human narkotikapolitikk.

I 2013 var det kun sperregrense-krigerne MDG og V som hadde vedtak om avkriminalisering, men på grunn av størrelsen var ingen av dem reelle kandidater til å få gjort noe. I år har flere partier fulgt etter, og hele 5 gode alternativer ved årets valg er faktisk et luksusproblem tatt i betraktning alle tidligere valg.

Det er stortinget og ikke regjeringen som har makten til å vedta lover, så det er ikke alt-avgjørende hva slags politisk allianse som ender opp med regjeringsmakt. Alle partier på stortinget kan foreslå lovendringer, men det politiske spillet rundt regjeringssammensetningen gjør at regjeringspartiene er i særposisjon i prosessen med utformingen av lovendringer. Dessuten er det definert at det primært er regjeringens oppgave å utforme forslag til lovendringer.

Det har altså noe betydning hvem som ender opp med regjeringsmakt, så hvem bør jeg stemme på? Som venstrevridd sitter det langt inne å stemme Høyre. Terskelen for å stemme Venstre er lavere, og jeg var inne på tanken allerede i 2013. Stemmer jeg Høyre eller Venstre så støtter jeg et regjeringsalternativ som vil fremme et godt forslag om ekte avkriminalisering, og forslaget vil få stemmer fra H, V, MDG, SV og R.

Hvis jeg stemmer Sosialistisk Venstreparti eller Rødt, så støtter jeg et regjeringsalternativ der Ap og Sp vil være sterkt dominerende. De vil fremme et forslag om falsk avkriminalisering der 80-90% av brukerne fortsatt skal jaktes på av politiet for å straffes som før, og de resterende 10-20% skal politieskorteres til en nemnd der de vil pålegges å ta imot behandling med trussel om straff lurende i bakgrunnen. Kan jeg stole på at H, V, MDG, SV og/eller R vil legge inn motforslag om ekte avkriminalisering? Isåfall, hvordan vil Frp og KrF stemme? Vil Ap bruke makten sin til å presse SV og R til å stemme for falsk avkriminalisering, i bytte mot noe annet politisk?

Det har som nevnt noe betydning hvem som sitter med regjeringsmakten, selv om det er stortinget som til syvende og sist stemmer over forslagene. Selv om jeg er venstrevridd, så sitter det langt inne å stemme på SV eller R, fordi de kommer til å støtte en regjering som kommer til å foreslå falsk avkriminalisering. Det sitter altså strategisk langt inne å stemme SV eller R, men det sitter også langt inne å stemme H eller V fordi jeg er venstrevridd.

Da sitter jeg igjen med MDG, som jeg for øvrig stemte på i 2013. Jeg har i utgangspunktet ikke lyst til å stemme MDG denne gangen også, fordi jeg synes de i hele stortingsperioden 2013-2017 har mislykkes stort i å levere noe som helst tilbake til de som ga dem en ruspolitisk stemme i 2013. Dessuten er det uvisst hva slags regjeringsalternativ de kan komme til å støtte, de holder åpent begge veier. Det betyr i praksis at MDG kan komme til å støtte en Arbeiderparti-regjering som kommer til å foreslå falsk avkriminalisering, og som kan finne på å stemme etter Aps ønske i ruspolitiske spørsmål i bytte mot en eller annet miljømessig symbolsak.

Jeg bestemte meg for Venstre

Venstre ser ut som det beste ruspolitiske valget, så jeg erklærte 2. september at jeg kommer til å stemme Venstre. Dette valget kunne jeg gjort kun på bakgrunn av det solide avkriminaliseringsstandpunktet til Venstre, men det hjalp at de også sterkt flagget sitt standpunkt om vurdering av lovlig cannabissalg i Dagbladet 31. august.

Dessverre stakk Actis de manipulerende fingrene sine borti Venstres standpunkter:
actis-partier-legalisering

Og dessverre håndterte Venstres kommunikasjonsavdeling situasjonen pinlig uprofesjonelt og kaotisk, ved først å be Actis om å forandre grafikken for deretter å snakke med Actis på telefonen og bli enige med Actis om å ikke forandre grafikken:
venstre-legalisering-valg2017
actis-venstre-kommunikasjon

Umulig å få svar fra Venstre

Jeg skrev til Venstre for å høre om Actis sin fremstilling av sin kontakt med Venstres kommunikasjonsavdeling stemmer eller ikke. Dette er et enkelt ja/nei-spørsmål som det burde være en smal sak å svare på, men den gang ei:

venstre-pm-1venstre-pm-2

venstre-pm-3venstre-pm-4

Denne klønete måten å unnlate å svare på et enkelt ja/nei-spørsmål irriterer stort. Det tar lengre tid og mer krefter å trenere et enkelt svar enn det tar å faktisk bekrefte eller avkrefte Actis sin fremstilling av deres kontakt med Venstres kommunikasjonsavdeling den siste uka.

Jeg føler ikke at Venstre tok mitt enkle spørsmål på alvor, og protest-delen av meg har lyst til å straffe Venstre for dette ved å ikke stemme på dem. Jeg må tilbake i tenkeboksen, men Venstre er på tross av denne Actis-episoden fortsatt den beste kandidaten. Det er 6 dager til valget, så det vil bli en hard kamp inni meg frem til da for å finne ut av hvem som fortjener min stemme. Hvis jeg klarer å roe ned irritasjonen blir det nok Venstre slik jeg hadde planlagt.

Godt valg til alle gode krefter!
Slik gikk det i 2013:
valg2013

Reklamer