Korreksjon til Klassekampens «Narkohevn mot alenemor»

I Klassekampens sak Narkohevn mot alenemor skriver journalist Jo Skårderud at Eva Pay fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon må flytte til hemmelig adresse.

narkohevn-ingress

Denne saken har skapt en god del debatt i sosiale medier, og etter få dager kom det frem at Klassekampens ingress-påstander ikke stemmer. Eva Pay skriver selv:

eva-hemmeligadresse-2

Det er litt usikkert nøyakig hva hun mener med «Jeg flytter ikke fordi dette skjedde». Det kan bety at hun flytter men av andre årsaker enn den angivelige narkohevnen. Det kan også bety at hun ikke flytter, altså at det er direkte fullstendig feil på alle tenkelige måter når Klassekampen skriver «MÅ FLYTTE» og «Rusdebattant Eva Pay flytter til hemmelig adresse».

Hemmelig adresse

Eva Pay innrømmer også at hun ikke henviser til det som ligger i betydningen av begrepet ‘hemmelig adresse’. Hun understreker at det kun er snakk om å ikke være oppført i telefonkatalog og andre frivillige registre. Betydningen av begrepet ‘hemmelig adresse’ er innvilgelse av hemmelig adresse med kode 6 eller kode 7. Dette er noe man må søke om, og det er helt utenkelig at Pay skulle fått innvilget noe sånt når hun ikke engang virker å ha anmeldt den angivelige narkohevnen.

Jeg forventer at Pay vet forskjell på å flytte og å ikke flytte, så det ser stygt ut som hun har villedet journalisten og lykkes i å krisemaksimere saken. Jeg forventer dog ikke at Pay har begrepskontroll nok til å skille å hemmelig adresse fra å ikke være oppført i telefonkatalogen, tatt i betraktning at hun jobber for en organisasjon der daglig leder tror det er prinsipiell forskjell på en regning og en faktura.

jon-regning-vs-faktura

Journalist Jo Skårderud derimot, må forventes å vite hva han kommuniserer når han bruker såpass sterke ord som at Pay må flytte til hemmelig adresse. Det er strengt tatt veldig merkelig hvordan han har klart å begå en så grov feil, og forsterker det klare inntrykket fra tidligere om at han ikke gjør nødvendig research i forbindelse med sakene han skriver.

Som minimum burde han spurt Pay om hun har søkt om å få hemmelig adresse, og en slik journalistisk minimumsinnsats ville gitt han nok info om saken til å unngå denne flausen, som faktisk er nummer 6 i rekken av Jo Skårderuds Actis-manipulerte saker i 2017.

Reklamer