Fagrådet legitimerer RIOs offerkampanje

I går kunne vi lese at RIOs Eva Pay har fått bestilt narkotika hjem til seg via post. Dette er tragisk og en metodebruk man bør holde seg for god til, men det er like tragisk at RIO velger å spille mynt på hendelsen og beskylde den etablerte legaliseringsbevegelsen uten noen holdepunkter for mistanken. Det kom også frem av den etterfølgende debatten at Eva har en privat konflikt med noen utenfor rusdebatten som i nær fortid har inkludert rapporteringer og barnevern, så det er direkte merkelig å rette primærmistanken mot den etablerte legaliseringsbevegelsen når hun med noen helt andre har en pågående konflikt der det er brukt lignende skitne triks som denne narkotikaforsendelsen.
I tillegg har Pay etter sigende flere andre personlige konflikter også.

I saken, som ukritisk lar Pay gå langt i påstanden om at legaliseringsbevegelsen står bak, får hun støtte for beskyldningene av Jan Gunnar Skoftedalen fra Fagrådet:

«Dette er rein ondskap, sier Jan Gunnar Skoftedal, leder i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, en paraplyorganisasjonen for over 140 organisasjoner og behandlingsinstitusjoner. Han mener det er uakseptabelt at meningsmotstandere skal presses ut av debatten.

– Det er krevende at ulike meninger møtes med trakassering. Det gjelder alle veier i rusdebatten, og det tar vi sterk avstand fra. Man kan ikke prøve å fortie stemmer på denne måten, uansett hvor sterkt man mener noe. Uenighet må møtes med mot­argumenter, sier Skoftedal.»

Sakens journalist er Jo Skårderud, som det siste halve året har stått bak en rekke absurde saker med svært svake eller udokumenterte beskyldninger mot legaliseringsbevegelsen:

«Bruker-nei til heroin» ble drøftet i et samarbeidsmøte mellom Fagrådet og bruker- og pårørendeorganisasjoner 5. april 2017, der Jan Gunnar Skoftedalen var en av deltagerne. I referatet konkluderer møtedeltagerne:

«Det finnes ikke grunnlag i brevet for Klassekampens overskrift, men det kan ingen av organisasjonene lastes for.»

Personlig mener jeg det finnes grunnlag i brevet for Klassekampens skandaleoverskrift, og at RIO og muligens flere av organisasjonene kan lastes. Jeg registrerer i alle fall at alle møtedeltagerne inkludert Skoftedalen er enige om at Klassekampens journalist Jo Skårderud har gjort en slett jobb med den saken.

Derfor synes jeg det er urovekkende at Skoftedalen drøye 2 måneder senere ukritisk blir med på en ny Skårderud-sak der RIO på ny er sentrale. Når samme journalist som står bak samtlige av Actis-organisasjonenes offerkampanje-saker ringer og udokumentert beskylder legaliseringsbevegelsen for å stå bak en allerede politihenlagt sak, så burde det ringe en bjelle hos Skoftedalen. Vi får håpe dette var et arbeidsuhell fra Skoftedalens side, og forventer at han klarer å holde tunga rett nok i munnen i fremtiden til å unngå å bli en del av RIOs skitne og usaklige offerkampanje.

skoftedalen-kaffe

Vi kan godt ta en Cola etter sommeren, Skoftedalen, men jeg ser ingen grunn til at du ikke skal delta i den åpne og skriftlige debatten om kontroversielle saker som du frivillig velger å bidra til og legitimere.

–>> Bli med i debatten om offerkampanjen.

Reklamer

Velferdsetaten tilrettelegger for RIOs private tilleggsinntekter

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon deltar i brukerråd hos Velferdsetaten i Oslo Kommune. Da de fant ut at det er organisasjonen og ikke den ansatte personlig som blir honorert for slik deltagelse kom det reaksjoner:

mail01

Her synes jeg Velferdsetaten bare burde satt ned foten. Strengt tatt burde ikke slik brukerrådsdeltagelse fra deltagere som allerede er lønnet honoreres i det hele tatt, da slik aktivitet blir brukt som grunnlag for de generøse tilskuddene organisasjoner som RIO mottar. Men dessverre inntar Velferdsetaten heller en konfliktsky holdning og henviser kun til tidligere vedtak i brukerrådet:

mail02

Såpass enkel motstand er barnemat for Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, og trigget bare at en lettere irritert Jon Storaas kom på banen:

mail03

Dette var nok til at Velferdsetaten kastet inn håndkleet og ga RIO oppskriften på hvordan de kan få viljen sin:

mail04

RIO takket og bukket, og varslet at de kom til å angripe dette:

mail05

Da saken senere ble fremmet for brukerrådet, var det tradisjon tro ingen som ville tråkke RIO på tærne, og de fikk gjennom viljen sin i det som ser ut som en veldig kort prosess:

brukerraaddeltagere
brukerraadvedtak

Jeg vet ikke helt hva slags forhold møtedeltagerne har til RIO, men jeg forventer en langt mer profesjonell innstilling fra de som får betalt for å sitte i slike brukerråd. Likevel er det Velferdsetatens slående passivitet som skuffer mest. Når Velferdsetaten gjør det så enkelt for RIO å raske til seg delvis skjulte uetiske private ekstrainntekter, er det svært vanskelig å ha tiltro til tilsynet Velferdsetaten plikter å føre med Actis-organisasjonene og deres tilskudd fra Oslo Kommune.

—————

Denne artikkelen er basert på følgende dokumenter:
Brukerrad RIO 1
Brukerrad RIO 4

Følg med på debatten her.

Bryter Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon og Velferdsetaten Arbeidsmiljøloven?

I debatten som oppsto etter min artikkel Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon krever dobbel betaling kom det frem at RIOs leder Jon Storaas jobber 70 timer per uke.

jon-70timer

Arbeidsmiljølovens paragraf 10-4 regulerer alminnelig arbeidstid, og sier at man ikke har anledning til å jobbe mer enn 40 timer innenfor 7 dager. Overtidsarbeid reguleres av paragraf 10-6, og sier at man ikke har anledning til å jobbe mer enn 10 timer overtid innenfor 7 dager. Denne paragrafen sier videre at det over tid ikke er anledning til å jobbe mer enn 200 timer overtid i løpet av et år. Dividert på årets 52 uker vil dette si at man ikke har anledning til å jobbe mer enn knappe 4 timer overtid per uke. Dette betyr at Jon Storaas etter eget utsagn jobber 26 timer per uke mer enn det Arbeidsmiljøloven setter rammer for som forsvarlig.

jon-100prosentflex

Arbeidsmiljølovens paragraf 10-12 omhandler unntak fra maksimumsgrensen på 40 timer per uke, og sier at personer i ledende stilling er unntatt bestemmelsene. Dermed bryter ikke Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Arbeidsmiljøloven selv om Storaas etter eget utsagn jobber langt mer enn hva loven mener er forsvarlig.

Tilleggsarbeid hos Velferdsetaten

Velferdsetaten bryter muligens heller ikke Arbeidsmiljøloven når de gir Storaas tilleggsarbeid med for eksempel en full uke med uforståelig anskaffelsesbistand, fordi maksimumsgrensene gjelder per arbeidsgiver og fordi Velferdsetaten har valgt å godkjenne de RIO-ansattes krav om dobbel betaling for en del RIO-aktiviteter. Dette betyr at Jon Storaas formelt sett kan jobbe opp til 44 timer per uke hos Velferdsetaten i tillegg til de 70 timene per uke han etter eget utsagn jobber for RIO.

jon-utover-arbeidstid

Selv om Velferdsetaten formelt sett ikke bryter Arbeidsmiljøloven bør de registrere at Jon Storaas etter eget utsagn jobber langt utover det Arbeidsmiljøloven skisserer som forsvarlig, og ved å gi Storaas tilleggsarbeid utover det enorme timeantallet han allerede jobber i RIO opptrer Velferdsetaten direkte uetisk.

Det er likevel godt mulig Velferdsetaten har sitt på det rene kun hvis det medfører riktighet slik RIO hevder at tilleggsarbeidet hos Velferdsetaten og andre steder er totalt løsrevet fra RIOs virke. Isåfall bør RIO slutte med å oppgi slik aktivitet i årsrapportene sine.