Cannabisforskerens cannabiskunnskap

I går reagerte Kenneth Arctander fra RIO og andre med vantro på nyheten om at Folkehelseinstituttet må kutte 120-150 årsverk for å spare 90 millioner over 2 år.
kenneth-fhi

Aino Lundberg fra Kirkens Bymisjon stemmer i og minner om at også innlemmelsen av SIRUS i Folkehelseinstituttet var negativt:
kenneth-fhi-aino

Det stemmer at det er viktig å satse på god forskning, men er forskningen her til lands i det hele tatt verdt finansiering?

Case study: Anne Line Bretteville-Jensen

Anne Line jobbet helt sentralt i SIRUS i mange år, og hun har vært sentral i Avdeling Rusmiddelbruk i Folkehelseinstituttet etter innlemmelsen. Det er knappe 2 måneder siden Anne Line mottok «Ut av tåka»-prisen fra Hasjavvenningsmiljøet i Kristiansand for sin cannabisforskning. På «Ut av tåka»-konferansen holdt hun et foredrag, som er lagt ut på Kristiansand-miljøets hjemmesider. Dette er hva Anne Line har å si om weed:

anneline-weed

Anne Line deler altså opp marihuana i 2 kategorier:

  1. Vanlig marihuana (tørkede blader, stilker eller frø)
  2. Sensemilla (toppskudd uten frø)

Sinsemilla er som Anne Line er inne på weed uten frø, men weeden kan komme fra både toppskudd og sideskudd. Det er likevel overraskende at hun velger å bruke disse 2 kategoriene når hun skal fortelle om hva marihuana er. Det minner faktisk litt om den danske Christiania-kategorisering der de deler marihuana i pot (svak weed) og skunk (sterk weed). Den danske folkemunne-kategoriseringen er selvfølgelig hakket mer fjollete enn Anne Line sin, fordi Skunk er en marihuana-strain og ikke en fellesbetegnelse på all sterk weed.

TØRKEDE BLADER, STILKER OG FRØ ER IKKE MARIHUANA FOR KONSUM!
Tørkede blader, stilker og frø er bøff!
Marihuana er blomstene fra cannabisplanten.

Når cannabisplanten dyrkes (fra bona fide frø og ikke fra stikling) må man passe på å identifisere kjønn på plantene som vokser frem. Man må ta et valg om frøproduksjon eller ikke. Hvis man ikke ønsker frøproduksjon så fjerner man hannplantene så fort man har identifisert kjønn. Hvis man ønsker frøproduksjon lar man hannplantene pollinere hunnplantene før man dyrker hunnplantene frem til høsting. Sluttproduktet fra pollinerte hunnplanter blir en mindre mengde svakere weed samt bona fide frø. Slike bona fide frø har høy verdi, og er ikke noe som følger med weed man kjøper.

Hvis det er frø i weeden man kjøper, så er dette fordi dyrkeren har gjort en dårlig jobb. Hvis en ikke-pollinert hunnplante blir stresset, så kan hun utvikle hermafrodittisme (tvekjønnethet). Da vil hun produsere frø, og weeden blir svak fordi en del av plantens energi blir brukt til å produsere frø istedenfor blomster. Kjøper du weed med frø i, så er frøene etter all sannsynlighet et bevis på at du har kjøpt et dårlig produkt. Frø fra hermafroditter gir spake planter med overhengende fare for å utvikle hermafrodittisme.

Etter høsting er det normalt å frisere weeden. Dette vil si å klippe av så mye som mulig av bladene, fordi blader inneholder mye klorofyll som man ikke vil inhalere for mye av. Det er normalt å heller bruke bladene til hasjproduksjon.

weed
(Disse bladene skal klippes av etter høsting.)

Det samme med stilk; det skal være minst mulig av det. Løse stilker skal det hvertfall ikke være med i det man kjøper.

weed2
(Den synlige stilken på bildet bør klippes av.)

Hvis du hadde solgt meg en ziplock-pose med weed, Anne Line, og det bare var masse hermie-frø, blader og stilk i ziplock-posen, så hadde jeg faen ikke kjøpt av deg igjen!
Skal ha tilbake pengene også!

anneline-tjall

Jeg skal ikke gi hasj-infoen fra Anne Line like hard medfart som marihuana-infoen hennes, men jeg vil benytte anledningen til å si at nok er nok for den norske standardfrasen om at hasj er harpiks, som her til lands har vært copy-pastet av leksika, forskere og andre «fagfolk» i flere tiår nå. Det høres ut som det tyter hasj ut av stilken på cannabisplanten hvis man kutter i den, men det gjør det selvfølgelig ikke.

De fleste av oss har aldri hørt ordet «harpiks» bortsett fra når den overfinansierte delen av det norske rusfeltet skal fortelle om hva hasj er. Det er godt mulig hasj er harpiks, men Anne Line burde vite at hasj er et konsentrat-produkt fra cannabisplanten. Ved bruk av en av flere teknikker separerer man trikomene fra planten, og ved bruk av en av flere teknikker presses trikomene sammen til et hasj-legeme. Styrken på hasjen avgjøres av hvor mye eller lite potent planten er i utgangspunktet, samt hvor mye eller lite mikroskopiske planterester som den valgte teknikken klarer å separere fra trikomene.

weed-trikomer

Konklusjon

Jeg vet ikke om Anne Line Bretteville-Jensen generelt sett er en god forsker eller ikke, men cannabis har hun ikke filla peiling på. Jeg finner ikke på stående fot ut hvor lenge Anne Line har jobbet med å forske på rusmidler og spesielt cannabis, men det er minst 10-15 år. At hun i løpet av så lang tid bare klarer å lire av seg at marihuana er blader, frø og stilk vitner ikke om at gamle SIRUS som nå er innlemmet i Folkehelseinstituttet er noe å samle på. At Actis forsøker å hjelpe Folkehelseinstituttet vitner heller ikke om at dette forskningsmiljøet skulle være verneverdig. Det er ikke noen hemmelighet at Anne Line Bretteville-Jensen indirekte har spilt på lag med Actis i mange år, der hun blir med på å overfokusere på ESPAD-undersøkelsen og underkjenne andre større undersøkelser som gir et helt annet bilde, og uten å si et pip om forskjell i mørketall i land der bruken er kriminalisert og land der bruken ikke er kriminalisert. Anne Line Bretteville-Jensen har også unnlatt å ta tak i kloakkanalysene som til forskjell fra ESPAD-undersøkelsen ikke er beheftet med mørketallsproblematikk, og som viser at den reelle cannabisbruken i Oslo er over gjennomsnittlig sammenlignet med andre europeiske storbyer.

–>> Bli med i debatten om cannabiskunnskap.

Reklamer