Mina Gerhardsen, Helge Waal og overdosebløffen

I forbindelse med Mina Gerhardsens innblanding i Senterpartiets narkotikapolitiske prosess har det dukket opp anledning til å kikke nærmere på Helge Waals (SERAF) tåkelegging av norske overdosedødsfall over 15 år.

Helge Waal 2001:

«Helge Waal og Knut T. Reinås skriver at tallene ikke uten videre kan sammenlignes, ettersom det kan være individuelle forskjeller fra land til land for hva som er med i dødsstatistikken. Men rett under påpeker forskerne at de anser det som høyst usannsynlig at enkelte ulikheter i datainnsamling kan forklare de ekstreme forskjellene. Faktisk tar Amsterdam med typer dødsfall i sin overdosestatistikk som andre, blant annet Oslo, ikke tar med.»

VG, 2001

Helge Waal 2016:

«Norges verstingstempel er bygd på upålitelig statistikk og tall som ikke uten videre kan sammenlignes mellom land, sier Helge Waal, professor emeritus ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf).»

Klassekampen, 2016

Over 15 år har Helge Waal servert bortforklaringer for å sløre til Norges soleklare posisjon som overdoseversting. I 2001 innrømmet han og Knut Reinås riktignok at eventuelle forskjeller i rapportering ikke taler til Norges fordel. Denne innrømmelsen nevner han ikke i 2016, men later heller som at eventuelle forskjeller i rapportering taler til Norges fordel:

«Siden slutten av 1990-tallet har Norge vært på overdosetoppen i Europa. Svak statistikk har gitt Norge et uriktig verstingstempel, mener rusforsker Helge Waal.»

Klassekampen, 2016

Siden denne bortforklaringen blir misbrukt til å opprettholde og videreføre Norges destruktive og dødelige narkotikapolitikk, er det ikke feil å påpeke at Helge Waal har minst 15 år med delansvar for trenering av norsk narkotikapolitisk progresjon. Mina Gerhardsen har lavere ansiennitet enn Waal som narkotikapolitisk destruktør, men hun begynner å bli varm i trøya nå med snart 4 år i Actis, og nøler selvfølgelig ikke med å linke til Helge Waals bortforklaringer:

«Påstander om at Norge er på overdosetoppen er ofte hva det vises til når noen hevder at vi mislykkes med ruspolitikken, selv om dette ikke står i Senterpartiets tekst. Det er ikke rett. Landene registrerer og rapporterer så ulikt at det ikke går an å sammenlikne, noe som gjør at EUs narkotikabyrå har sluttet å lage slike rangeringer. Ser man på narkotikarelatert dødelighet, altså død knyttet til det harde livet det er å være tung rusmisbruker, er Norge på snitt med Europa.»

Mina Gerhardsens blogg, 2017

helgemina

Mina Gerhardsen er en godt betalt lobbyist som ikke nøler med å lyve om overdosetall for å opprettholde og videreføre den norske begredelige narkotikapolitikken som dreper unødvendig mange mennesker. Helge Waal har investert karrieren sin i den norske narkotikapolitikken, og går ikke av veien for å late som uttalelsene hans fra 2001 aldri har skjedd. Han kommer ikke til å påpeke for Mina Gerhardsen at en eventuell forskjell i registrering ikke er av en slik art at det bortforklarer den norske verstingposisjonen som vi har hatt gjennom tiår. Jeg syner overdosebløffen deres.

Actis spenner bein på seg selv

Actis er kjent for sin ekstreme cherry picking når det gjelder statistikk over illegal rusbruk:

Man kan derfor ikke stole på Actis når de usedvanlig sneversynt viser til ESPAD-undersøkelsen og hevder at bruken av narkotika i Norge er lav. Hvis vi allikevel, for diskusjons skyld, godtar Actis sitt falske premiss om at omfanget av narkotikabruk i Norge er helt i bunnsjiktet i europeisk sammenheng, så blir den norske overdosesituasjonen enda mer dyster enn den allerede er. Omfanget av overdoser regnes i prosent av innbyggertall, men hvis man i stedet regner ut overdosetallet i prosent av bruksomfanget – som ifølge Actis er lavest i Europa – så blir jo verstingstempelet vårt enda mer klokkeklart enn det allerede er. Hvis vi tar Actis på ordet med påstanden om lav norsk narkotikabruk, og hvis vi tar høyde for at Norge faktisk er i overdosetoppen, så har man som narkotikabruker ekstremt mye større sjanse for å dø i Norge enn i andre europeiske land. Actis sitter igjen med at det er veldig få som bruker narkotika i Norge sammenlignet med resten av Europa, men at det stikk i strid med dette er veldig mange som dør av narkotika i Norge sammenlignet med resten av Europa. Actis sitter igjen med at påstått lav bruk er så viktig for dem at de ser gjennom fingrene med faktiske dødsfall.

Klassekampens agenda bør under lupen

Kilden til 2016-sitatet fra Helge Waal er Klassekampen, og journalisten er Jo Skårderud som det siste året har fungert som Actis sin journalistiske løpegutt. I januar 2017 utviste Skårderud stor mangel på journalistisk integritet da han lot seg bruke av Actis, RIO og Retretten i et pinlig forsøk på svertekampanje mot FTR, Normal og spesielt mot den frittstående aktivisten Einar Williamsen. Skårderud har også vist eksepsjonelt manglende vilje eller evne til å gjøre research på saker han skriver.

bjorgulvbraanen

Ansvarlig redaktør i Klassekampen, Bjørgulv Braanen, har flagget standpunkt som forsvarer av den bestående norske narkotikapolitikken på linje med Retretten og Actis sitt syn. Det er fair enough, men det skal være en profesjonell grense mellom Braanens personlige mening og hvordan han styrer Klassekampen. Hvis Bjørgulv har instruert Skårderud til å stille ubegrenset spalteplass til disposisjon for Actis og deres allierte, fullstendig uten å stille kritiske spørsmål eller gjøre noe som helst research, så er det fullstendig uakseptabelt.

–>> Bli med i debatten om overdosebløffen.

Reklamer

Helga Tveit (Sørlandet Sykehus) om cannabis og IQ

Helga Tveit er Psykologspesialist og jobber ved ARA på Sørlandet Sykehus. Helga er en av de mest aktive personene i CannabisForum Sør, og hun er en av den diskrediterte svenske forskeren Thomas Lundqvists sterkeste støttespillere i Norge.

Helga Tveit holdt et foredrag i Tromsø sommeren 2015:

helga-hap

Helgas presentasjon av avvenningsprogrammet illustrerer godt forskjellen på Kristiansand og Oslo. I Oslo vil det ikke forekomme urintesting hos frivillige klienter, men i Kristiansand ser de på urinprøver som en selvfølgelig del av HAP. Denne distansen mellom terapeut og behandler som et urinkontrollregime gir, manifesterer seg i måten Helga Tveit skaper et generaliserende nedlatende bilde av hasjrøykeren:

helga-mote

Helga Tveit følger opp med lag på lag med generaliserende og stigmatiserende Lundqvist-anekdoter:

helga-rev

I løpet av foredraget svinger Helga Tveit også innom sin favorittpåstand; at cannabisbruk fører til redusert IQ:

helga-kognitive

Påstander om redusert IQ av cannabisbruk har Helga også servert til media. Her er påstandene hennes om lavere IQ i en artikkel fra Fædrelandsvennen:

helga-iq

Helga Tveit og resten av CannabisForum Sør arrangerer i dag «Ut av tåka»-konferansen 2017.

–>> Bli med i debatten om skemselspropagandaen til Helga Tveit.

Ayna B. Johansen (SERAF) med innsideinformasjon om hasjleveransene til Actis

Ayna B. Johansen, med fortid i Blå Kors, er nå ansatt på prosjektbasis hos SERAF. SERAF er en forskningsenhet underlagt Det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo. Om Ayna er en god forsker eller ikke vet jeg ikke, men det er moderat bekymringsverdig at hun har boikott av Harald Eia på sitt rulleblad.

05. februar 2017 meldte Ayna Johansen seg på i den norske cannabisdebatten, da hun fikk publisert dette noe forvirrede innlegget i VG:
ayna-vg

Legg spesielt merke til begynnelsen av teksten hennes:

ayna-vg-normal
Ayna refererer her til den skitne svertekampanjen til Actis/RIO/Retretten i Klassekampen og i VG for et par uker siden. Det som er verdt å merke seg, er at verken VG eller Klassekampen skriver noe om at Mina Gerhardsen skal være en av de som angivelig ufrivillig har mottatt hasjleveranse i posten. Dette åpner for to muligheter:

  1. Ayna Johansen har ikke tatt seg bryet med å sette seg ordentlig inn i saken, og blander fakta. En slik unøyaktighet sømmer seg isåfall ikke for en forsker og debattant.

  2. Ayna Johansen har tett kontakt med Actis, og har førstehåndskunnskap om at Mina Gerhardsen er en av de som skal ha mottatt hasjleveranse i posten.

Hvis forklaringen er at Ayna har tett forbindelse til Actis, så forklarer det også hvorfor hun velger å slenge seg på hylekoret som helt uriktig beskylder Normal for å stå bak hasjleveransen til Sørheim. Det finnes ikke fnugg av bevis eller indisier for at noen i eller rundt Normal står bak, og påstanden er bare dratt ut av dressjakke-ermet på Mina Gerhardsen. At Klassekampen entusiastisk lar seg bruke i Actis sitt skitne forsvarsspill, beviser en gang for alle at Klassekampen er en amatøravis som lar sin egen narkotikapolitiske agenda gå foran journalistiske prinsipper.

Å bekylde noen for kriminelle handlinger, uten fnugg av verken bevis eller indisier, er meget stygt.

For å være helt ærlig, så er det minst like sannsynlig at det er Stig Erik Sørheim selv som har bestilt hasjen. Det er godt mulig at han og kona liker en joint før sengekosen en gang i måneden, og at han på en ikke-sporbar måte har bestilt en mindre mengde hasj i posten fra tid til annen – med intensjon om å skylde på jobbrelaterte meningsmotstandere hvis han skulle bli tatt.

Det er godt mulig at Stig Erik Sørheim er den eneste i Actis som har fått tilsendt hasj, og at påstanden om at også andre i Actis har fått tilsendt kun er diktet opp for å gjøre historien mer overbevisende. At hasj har blitt sendt til Sørheim er dokumentert hos tollvesen, politiet og barnevernet, mens de påståtte forsendelsene til uspesifiserte andre Actis-ansatte så langt ikke er dokumentert på noen som helst måte. Vi har bare Actis sitt ord for påstanden, og Actis har en lang track record med løgn, løgn og forbanna løgn.

Hva gjorde disse andre ansatte med hasjen da den dukket opp i postkassene deres? Er det en ting jeg vet om den typen mennesker som Actis-ansatte er, så er det at de leverer narkotika til politiet hvis de faktisk får det tilsendt. Isåfall finnes det dokumenter hos politiet som bekrefter at Actis-ansatte har innlevert mottatt hasj på politistasjonen. Hvis det ikke finnes noen slike dokumenter, så er det meget sannsynlig at påstanden fra de uspesifiserte Actis-ansatte bare er oppspinn for å styrke forklaringen til Stig Erik Sørheim.

stigerik_sorheim

–>> Bli med i debatten om Ayna og Actis.

ayna-innrommelse