Elendig økonomisk oversikt over Retrettens midler fra Oslo Kommune

18. november 2016 ble det avholdt et møte mellom Rita Nilsen fra Retretten og to representanter for Velferdsetaten i Oslo Kommune. En av Velferdsetatens representanter var Fungerende seksjonssjef Kathrine Tveit Heggset.

motereferat

Einar Williamsen fikk tak i møtereferatet.

I dette møtet ble det ved to anledninger snakket om kritikken Retretten har fått i høst. Emnet ble først tatt opp på initiativ av Rita Nilsen:

«I møtet tar Rita Nilsen opp at hun i høst har blitt anklaget for å være uredelig gjennom sammenblanding av sin stilling som leder og private næringslivsinteresser som eier av NADA Norge AS, som Retretten kjøper akupunkturutstyr fra. Det har blitt hevdet at Rita Nilsen og Stiftelsen Retretten er under granskning av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Retrettens styreleder har i e-post av 5. november til Velferdsetaten redegjort for situasjonen og uttrykket at styret har full tillit til Rita Nilsen.

Retretten anklages også for å drive med en form for behandling som ikke har dokumentert effekt, og følgelig har Oslo kommune blitt kritisert for å gi tilskudd til stiftelsen. Velferdsetaten uttrykker i møtet at Retretten har fått tilskudd ut fra søknaden de har sendt inn der tilbudet som gis blant annet er til akupunktur.

Rita Nilsen orienterer om at Retretten ikke markedsfører Nada-akupunktur som en vidundermedisin, men som et supplement til annen behandling og rehabilitering. Hun sier at det viktigste med akupunkturbehandlingen er at den bedrer abstinenssymptomer, forsterker immunforsvaret og hjelper på søvn.»

Ut fra dette kan jeg lese at Oslo Kommune til en viss grad går god for at tilskuddet de gir blir brukt på akupunkturutstyr, da de innrømmer at de var klar over at akupunktur er en del av Retrettens aktiviteter på tidspunktene da tilskudd har blitt innvilget. Velferdsetaten bør da være klar over at akupunkturnåler Retretten kjøper fra NADA Norge har en kunstig høy pris, og at den høye prisen er delårsak til at Rita Nilsen kan ta ut utbytte i NADA Norge.

Uansett står kommunens aksept av akupunkturutstyr i kontrast til tilskuddet Retretten får av Helsedirektoratet, der vilkårene fra Helsedirektoratet eksplisitt sier at tilskuddet ikke kan brukes på innkjøp av utstyr:

tilskuddikkeutstyr

Senere i møtet mellom Rita Nilsen og Velferdsetaten tar også sistnevnte opp kritikken som har vært fremmet:

«Velferdsetaten er kjent med anklagene mot Retretten for å bruke blant annet tilskuddet fra Oslo kommune til å kjøpe akupunktur-utstyr fra NADA AS som Rita Nilsen eier. Velferdsetaten ønsker å få oversendt et mer detaljert regnskap for 2015, slik at det går an å se hva tilskuddsmidlene fra Oslo kommune har blitt brukt til. Retretten forteller at tilskuddet fra Oslo kommune hovedsakelig brukes til å betale husleie og strøm. De sier også at omtrent kr 135.000 av tilskuddet brukes til akupunktur. Retretten bekrefter i møtet at de skal sende et regnskap for 2015 per e-post til Velferdsetaten ved fungerende seksjonssjef.

Velferdsetaten forventer at alle organisasjoner som mottar tilskudd har tilgjengelig etterprøvbare og tilstrekkelig detaljerte budsjett og regnskap for virksomheten. Velferdsetaten presiserer at både regnskap og budsjett bør inneholde oversikt over alle tilskuddsytere og alle utgiftsposter også i fremtidige søknader. Retretten forteller i møtet at de for 2016 mottar omtrent 3 millioner kr fra Helsedirektoratet, 1 million kr fra Justisdepartementet, 1 million kr fra Gjensidigestiftelsen og 200 000 kr fra NAV.»

Velferdsetaten ønsker altså bedre oversikt over hvordan Retretten bruker tilskuddet som blir gitt, og ber om et detaljert regnskap for 2015.

Einar Williamsen har fått tak i detaljregnskapet Retretten sendte til Velferdsetaten etter møtet.

Regnskapet henger ikke på greip. For det første er inntekten Retretten oppgir feil. Retretten har i regnskapet oppgitt kr. 1.356.500, men i Velferdsetatens egen oversikt over tilskudd for 2015 står det at Retretten ble tildelt kr. 1.060.000.

For det andre er kostnadssiden i regnskapet for stor. Siden dette skal være et detaljert regnskap som viser hva tilskuddsmidlene fra Oslo Kommune har blitt brukt til, så skal kostnadssiden være tilsvarende størrelsen på tilskuddet eller mindre, altså maksimalt kr. 1.060.000. I Retrettens regnskap har de ikke oppgitt totale kostnader, men de har oppgitt driftskostnader på kr. 2.027.024 og varekostnader på kr. 226.660, slik at de totale kostnadene i regnskapet deres er på kr. 2.253.684 – altså mer enn dobbelt så mye som det faktiske tilskuddet som ble gitt.

La meg minne om hva som sto i møtereferatet:

«Velferdsetaten ønsker å få oversendt et mer detaljert regnskap for 2015, slik at det går an å se hva tilskuddsmidlene fra Oslo kommune har blitt brukt til.»

prosjektregnskap2015

Siden inntektssiden ikke stemmer og spesielt siden kostnadssiden er større enn inntektssiden, så er det umulig å få et bilde av hva Velferdsetatens tilskudd til Retretten brukes til. Slik jeg ser det henger ikke dette detaljregnskapet til Retretten på greip i det hele tatt, og jeg håper virkelig Fungerende seksjonssjef Kathrine Tveit Heggset sendte regnskapet i retur, og ba om et ordentlig detaljregnskap som på en forståelig måte viser hva det faktiske tilskuddet på kr. 1.060.000 ble brukt til i 2015.

I 10 år har Retretten mottatt offentlig støtte fra Oslo Kommune, og det ser ut som støtten i alle disse årene har blitt gitt uten noen som helst form for kontroll. Først nå etter kritikken mot Retretten ser Oslo Kommune ut til å be om oversikt over bruken av midlene. Det ligger en eim av arroganse over Retrettens forhold til Oslo Kommune, der Retretten viser sin utakknemmelighet både ved å sjikanere Byrådsleder Raymond Johansen som resultat av et kutt på kr. 50.000, samt ved å levere et regnskap som ser ut som ville gitt strykkarakter på en hvilken som helst økonomieksamen.

Saker som denne viser hvor nødvendig det er at Anlov Mathiesens appell om å granske det norske rusfeltet blir tatt på alvor.

–>> Bli med i debatten om Oslo Kommunes tilskudd til Retretten.

Reklamer

Actis skyver mindreårige fra Juvente foran seg

I flere år nå har legaliseringsbevegelsen eid Facebook-siden til Actis. Det vil si at legaliseringsbevegelsen har vært totalt dominerende i kommentarfeltet på Actis sin side, og Actis selv har med unntak av en håndfull spake enkeltkommentarer vært totalt fraværende. Actis har 20 ansatte i hovedorganisasjonen og et par i lokallag, og de har en haug med styremedlemmer. Ingen av disse tør å møte legaliseringsbevegelsen til direkte diskusjon, og sånn har det som nevnt vært i flere år nå.

Men nå har det plutselig kommet litt motstand. Det har plutselig kommet en håndfull Juvente-folk inn på Actis sin side som diskuterer i vei med stor selvtillit. Disse nye debattantene er ganske unge, flere av dem er under 16 år. To av guttene er f.eks. bare 14 år, og både Actis og sentrale Juvente-skikkelser har likt kommentarene deres – altså heiet dem frem samtidig som de selv ikke tør å delta.

14aring

Det er jo litt spesielt at de voksne i Actis ikke tør å ta debatten og klager i media over hets og personfokus, men likevel nøler de ikke med å sende en håndfull mindreårige rett ut i frontlinjen – mot det de stempler som fæle legaliseringstilhengere som kan finne på å bruke stygge fraser som «jævla heks« og å påpeke at de ansvarlige for dagens politikk er indirekte mordere.

Mina Gerhardsens offer-video fra høsten 2016:


#myteknuserne

Mina Gerhardsen har hatt et tøft år som ble innledet med at hun vant prisen for Årets verste stemme i Natt og dag, og som ble kronet med hennes tap av ansikt i Folkeopplysningen på NRK. Actis har fått færre og færre støttespillere i debattene i media og på sosiale medier, og jeg vet at Mina Gerhardsen har vært rundt og bedt om mer synlig hjelp fra sitt nærmeste nettverk.

Juvente har i 2016 fått 298.878 kroner i offentlig tilleggsstøtte for å «utdanne» såkalte #myteknusere, og det er disse #myteknuserne vi nå ser prøve seg som debattanter på Actis sin side.

tilskudd-myteknuserne

Jeg satt fokus på alders-aspektet og ba om svar fra de myndige og ansvarlige i Juvente, og fikk da vite at foreldrene til de mindeårige har akseptert at barna deres deltar i debatter på sosiale medier mot legaliseringstilhengere – ved å ha mottatt utsendt informasjon fra Juvente:

juvente-foreldre

Forsøket til Juvente på å tone ned Actis sin rolle i #myteknuser-posjektet er imidlertid nyttesløst:

prosjektbeskrivelse-myteknu

Jeg har ikke noe imot at de mindreårige deltar i debatt, og legaliseringsbevegelsen består stort sett av hyggelige folk som oppfører seg pent. Det jeg reagerer på er dobbeltmoralen til Actis og Juvente i denne saken. På den ene siden spiller de offer og overdriver voldsomt hvor stygge og slemme legaliseringstilhengere er i legaliseringsdebatten. På den andre siden sender de uten betenkeligheter mindreårige inn i den samme debatten.


Juvente sitt syn på Casper DiNapoli

I 2014 ble jeg oppmerksom på at en av mine legaliseringsvenner hadde fått slippe inn i Juvente sin Facebook-gruppe for å diskutere legalisering. Jeg søkte meg inn i gruppen deres, men ble avvist. Da jeg spurte hvorfor ikke jeg også fikk komme inn i gruppen for å teste argumentene deres, fikk jeg denne forklaringen:

juvente-gruppen

Petter Holstad er fortsatt med i Juvente-ledelsen, og svaret hans fra 2014 viser at Juvente har hatt både meg og legaliseringsdebatten på Actis sin Facebook-side under oppsyn. Actis og Juvente må nesten bestemme seg; enten er ikke jeg og legaliseringstilhengerne på sosiale medier så ille som de skal ha det til, eller så må Actis og Juvente stille seg selv seriøst til ansvar for at de sender ungdommer helt ned til 14 år inn i en debatt som de voksne selv mener er kjempestygg.

–>> Bli med i debatten om Actis og Juvente.

Retretten sjikanerer Raymond Johansen

7. desember 2016 behandlet Oslo Bystyre sitt budsjett for 2017. Her er resultatet for de ruspolitiske repressive aktørene:

bystyret-budsjett

Ja, Retretten fikk et lite kutt på 50.000 kroner. Da Rita Nilsen fikk nyss om dette utspilte det seg en noe merkelig fløy-politisk reaksjon på hennes Facebook-side:

rita-bystyret

Rita er som kjent tett knyttet til spesielt Fremskittspartiet og Høyre. Hun er faktisk frekk nok til å tillate seg å tagge Statsminister Erna Solberg i frustrasjonen over kuttet på 50.000 kroner:

rita-bystyret-ernatag

For å toppe kransekaka tillater Rita Nilsen sjikane av Raymond Johansen på profilen sin:

rita-bystyret-raymond

Pål Joelsen er for øvrig ansatt i Retretten som såkalt likeperson, og Rita Nilsen er ikke en av de 4 som har likt kommentaren til Liv Haugen som setter Joelsen på plass for den usmakelige sjikanen.

 

Forklaring fra SV

Ivar Johansen fra SV kommer på banen og forklarer kuttet:

rita-bystyret-ivarj

Jeg registrerer at verken Ivar Johansen (som er medlem av Oslo Bystyre) eller Rita Nilsen har oversikt over den offentlige støtten Retretten får. Nytt fra 2017 er at Retretten får 3 millioner kroner øremerket fra Helsedirektoratet. Disse øremerkede 3 millionene må selvfølgelig erstatte de årlige 3 millionene Retretten inntil nå har fått i ikke-øremerkede midler fra Helsedirektoratet, så det bør ikke være snakk om noen økning slik Ivar Johansen snakker om. Men jeg sier som Rita: Det må jeg finne ut av!

statsbudsjettfastpost

 

Ritas sterke bånd til de borgerlige

Sutringen til Rita over 50.000 i kutt fra Oslo Kommune bør også sees i lys av at Retretten sannsynligvis får en total økning i offentlig støtte fra 2016 til 2017. Vi skal ikke lenger tilbake enn et par måneder for å finne bevis på at Rita feiret økt støtte besluttet av Justiskomiteen:

ritajustiskomiteen

I Justiskomiteen sitter jo en av Ritas største støttespillere; Ulf Leirstein fra Fremskrittspartiet. Leirstein er justispolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, men mest kjent for å være eneste norske topp-politiker som åpenlyst støttet Donald Trump før årets amerikanske presidentvalg.

Leirstein er også kjent for å ha brutt straffeloven da han opprettet en ikke-demokratisk rettssikkerhetsgruppe i Stortingets navn i 2014.

leirsteinretretten

For øvrig er det noe merkelig at Rita ble informert om økt støtte fra Justiskomiteen allerede før høringen. Rita skrev 6. oktober om økt bidrag fra Justiskomiteen, men høringen om budsjettet var ikke før 13. oktober.

 

Kommunestyrets forslag og votering

Tilbake til Oslo Kommunes budsjett. Ved å ta en liten kikk på Bystyrets budsjettforslag, så ser man klart og tydelig at Retrettens politiske bestevenner befinner seg i Fremskrittspartiet:

rita-bystyret-borgerlig

Fremskrittspartiet foreslo en økning på 800.000 kroner fra Oslo Kommune til Retretten. Heldigvis var det laber stemning under votering:

rita-bystyret-votering