NADA Norges pris er ikke konkurransedyktig

I styreleder Knut T. Traaseths tilsvar fra Retretten i Natt&dag erklærte han følgende:

«Prisen på det som kjøpes inn er konkurransedyktig.»

I den noe lengre redegjørelsen på Retrettens hjemmesider erklærte Traaseth følgende:

«Styret finner det forsvarlig med innkjøp fra NADA Norge AS fordi man da er sikret gode produkter, samt at prisen man betaler er konkurransedyktig og tilsvarende den pris andre kunder av NADA Norge AS betaler.»

Fakta er at NADA Norges pris på akupunkturnåler ikke er konkurransedyktig. Se bare på denne sammenligningen med den danske webshopen Wendy&Co:

Pris på 1.000 nåler hos Wendy&Co: 200 kroner
Pris på 1.000 nåler hos NADA Norge: 1.250 kroner

Dette betyr at en behandling (10 nåler) har en nål-kostnad på 2 kroner hvis man kjøper fra Wendy&Co, mens den samme behandlingen har en nål-kostnad på 12,50 kroner hvis man kjøper fra NADA Norge. Dette er en prisforskjell på 625%.

NADA Norges pris var ikke helt enkel å få tak i. Det er ikke oppgitt priser på NADA Norges hjemmeside, og Rita nektet å oppgi pris til meg da jeg henvendte meg til henne. Thomas Pedersen i «Ut av tåka»-prosjektet Oslo-avdeling Østensjø serverte meg en løgn om at nålene koster 300 kroner for 1.000 nåler hos NADA Norge, men etter å ha fått hjelp fra Einar Williamsen til å begjære innsyn fant vi ut at NADA Norge tar hele 1.250 kroner for 1.000 nåler:

prisnaaler-blacked


Prisøkning på 25% fra 2014 til 2015

Det ser ut som NADA Norge økte prisen på 1.000 nåler fra 1.000 kroner i 2014 til 1.250 kroner 2015:

molde-blacked

Denne forholdsvis store prisstigningen på 25% kan delforklare at NADA Norge økte overskuddet sitt med 400% fra 2014 til 2015:

nadautbytteoverskudd


Retrettens bruk av NADA-nåler i 2015

Ifølge Retrettens årsrapport utførte de 4.920 akupunktur-behandlinger i fengslene på Østlandsområdet i 2015:

4920settinger

I tillegg utførte Retretten også akupunktur i sine lokaler i Oslo og i Årnes:

retrettensettinger

Hvis vi legger sammen disse tallene, så ser vi at Retretten utførte 17.509 akupunktur-behandlinger i 2015. Retretten kjøper selvfølgelig nåler fra NADA Norge og ikke fra Wendy&Co. Her er prisforskjellen:

17.509 behandlinger med nåler fra NADA Norge: 218.862,50 kroner
17.509 behandlinger med nåler fra Wendy&Co: 35.018,00 kroner[1]

Differanse: 183.844,50 kroner

Når styreleder Knut T. Traaseth hevder at NADA Norges priser er konkurransedyktige, så medfører det altså ikke riktighet.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
[1] Wendy&Co gir rabatt ved mengdekjøp. Ved kjøp av mer enn 10.000 nåler gis det 10% rabatt, og prisen per 1.000 nåler blir da 180 kroner, og ved kjøp av 175.000 nåler bør det være mulig å forhandle seg frem til ytterligere rabatter. Dette har jeg ikke tatt med i regnestykket. Ved sammenligning har jeg heller ikke tatt hensyn til skiftende forskjell på dansk og norsk valuta. Disse 2 faktorene vil gå ca. opp i opp og ikke ha noen reell betydning for sammenligningen.

Reklamer

NADA Norges selskapsform

Retretten ved Styreleder Knut T. Traaseth svarte omsider på kritikken Einar Williamsen og jeg har fremmet om den økonomiske dobbeltrollen til Rita Nilsen; først i Natt&Dag og deretter noe mer omstendelig på Retrettens egne websider.

Jeg vil i første omgang trekke ut dette sitatet fra Retrettens redegjørelse:

«Rita Nilsen har forøvrig tilbudt at NADA Norge kan legges inn i Retretten, men som stiftelse og med offentlige bidragsytere kan ikke Retretten uten videre drive et kommersielt selskap. Styret har heller ikke funnet en annen løsning gjennom eksempelvis å etablere et ideelt AS.»

Traaseth spesifiserer ikke hvorfor de ikke har klart å finne en løsning gjennom å etablere et ideelt aksjeselskap. Forskjellen på et vanlig aksjeselskap og et ideelt aksjeselskap er primært at et ideelt aksjeselskap har vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte.
Hvorfor skal Rita Nilsen på død og liv ta ut utbytte og sitte på rettighetskravene til resten av overskuddet til NADA Norge?

nadautbytteoverskudd

Hvorfor trenger NADA Norge å eksistere i det hele tatt? NADA Norge er jo bare et fordyrende mellomledd all den tid det produseres overskudd på videresalg av akupunkturutstyr og vitaminer. Hvis NADA Norge hadde vært et ideelt aksjeselskap, så kunne de solgt utstyret, vitaminene, kursene og kursmaterialet billigere. Det virker åpenbart at disse salgene er vesentlig overpriset.

mellomledd

Overpris-argumentet mitt kan poengteres hardt og brutalt på denne måten:
Hvis NADA Norges kunder hadde kjøpt nåler og vitaminer direkte fra NADA Norges leverandør, så ville det selvfølgelig blitt billigere.
Differansen går jo rett i lomma på Rita Nilsen via utbytte, og til mannen hennes som hever lønn for en jobb som ser ut til å i all hovedsak bli utført av Rita Nilsen.

nadaloenn

I tillegg til at Rita Nilsen tar ut utbytte og rår over overskuddets skjebne, og mens mannen hennes hever lønn, så har NADA Norge også en del penger på bok.

nadacash

Jeg kan ikke se noen redelige grunner til at NADA Norge ikke burde være et ideelt aksjeselskap. Når Styreleder Traaseth først bruker 3 uker på å snekre sammen et forsvar for Retretten, så kunne han i det minste spesifisert hvorfor NADA Norge ikke kan være et ideelt aksjeselskap.


Fun-fact: Som en slags krone på verket så bryter Rita Nilsen regel nummer 10 i «Ethics Pledge for NADA Members and Acupuncture Detoxification Specialists«:

personalgain

Thomas Pedersens vaporizer-hysteri («Ut Av Tåka»-prosjektet)

Jeg vet ikke om den kostet over 1 million eller bare 900.000, men NADA-konferansen over 2 dager som Retretten arrangerte i 2015 var budsjettert til å koste 929.530 kroner. Det er mange ting å si om denne kostbare konferansen, men i denne artikkelen skal jeg ta for meg Thomas Pedersens konferanseforedrag. Thomas jobber med det de kaller hasjavvenning i «Ut Av Tåka»-prosjektet til Uteseksjonen i Oslo, som igjen er en underavdeling av Velferdsetaten, som er en av Retrettens generøse sponsorer.

Det er mange ting å si om foredraget til Thomas, men jeg skal her konsentrere meg om det han sier om vaporizere. Da gir jeg ordet til Thomas Pedersen (se 12:50 ut i filmen):

Jeg har også gjort jobben med å transkribere omtalen hans av vaporizere:

«Vaporizere har vi ikke hatt så mye av i Norge, ikke noe særlig bruk. Men som følge av sunnhetstanken, om at det er mye bedre å røyke på denne måten, så har det vært et økende salg av det. På Shangri-La i Oslo, som er en alternativ butikk hvor de selger brukerutstyr, så har de nå fortalt at de har en sånn enorm stor Vaporizer som er veldig fin og som koster 5000 norske kroner. Man dividerer vel det omtrent med 8 for å få dollar, og den selger de 1 av om dagen i Oslo.

Det er en måte å røyke på uten å antenne, så man slipper på en måte de, hva kan man kalle de, de giftige stoffene. [knis fnis] En sunn måte å inhalere på. Ja, en slags forstøver. [knis fnis grimase]

Det er hvertfall skremmende at det er økende. Og hvertfall når man tenker at det er en høyere andel av THC også, det betyr at man får mye mere i seg. Større sjanser for psykoser blant annet.»
Thomas Pedersen, Hasjavvenningsprogrammet «Ut Av Tåka» Oslo-avdeling Østensjø

Det Thomas sier i de 2 første avsnittene er forsåvidt riktig. Vaporizing er fysisk sett en mye sunnere måte å innta cannabis på enn røyking, man slipper unna de aller fleste skadelige inhalasjonspartikler. Men fnisingen hans og grimasen hans er litt vanskelig å tolke. Det er selvfølgelig mest nærliggende å tenke seg at de sunnhetsmessige betraktningene uttales med retorisk ironi, altså at Thomas harselerer med vaporizer-fakta han har hørt fra noen av hasjavvenningsklientene sine. Det kan selvfølgelig hende at Thomas faktisk mener det han sier, men at det faktum at han taler til en glissen sal full av cannabishatende akupunkturentusiaster fremtvinger latteren og grimasen. Thomas må gjerne opplyse meg om det er retorisk ironi eller et imaginært press fra salen som forårsaket latter og grimase.

thomasnada

Det siste lille avsnittet er skremselspropaganda som jeg virkelig skulle ønske at «Ut Av Tåka»-gjengen kunne holde seg for gode til å spy ut i slik en sal. Det er på ingen måte skremmende at vaporizer-salget er økende, det er bare bra at flere og flere går over til sunnere inntaksmåter. Høyere eller lavere andel THC betyr ikke så mye all den tid cannabis er meget enkelt å dosere i ønsket mengde, og klarer man det ikke på øyemål så finnes det vekter. Første gang man smaker på nyinnkjøpt cannabis vet man på grunn av forbudsforårsaket mangel på varedeklarasjon selvfølgelig svært lite om THC-innholdet, men etter å ha testet det klarer man å gjøre en grei vurdering av THC-potensen i den anskaffede cannabisen.

Hvis det er Volcano Vaporizer Thomas snakker om i foredraget sitt, så er dette en utmerket vaporizer som det går fint an å dosere ned til under 0,5 gram med, altså samme mengde som normalt røykes i en joint, og ved vaporizer-bruk kan man bruke den samme cannabisen 3-4 ganger. Advarselen fra Thomas Pedersen om større sjanse for psykose forbundet med bruk av vaporizer er latterlig inkompetent.

Det forventes at leder for «Ut Av Tåka»-prosjektet, Lena Frøiland Moen, rydder opp blant sine ansatte og sørger for en langt mer vitenskapelig tilnærming i prosjektet sitt.

Reaksjoner fra Rita Nilsen-leiren

Her er et knippe reaksjoner som kom på Rita Nilsens Facebook-profil og på andre Retretten-sider etter at jeg publiserte Rita Nilsens dobbeltolle:

video

3folkeregistre
10doblet
ballelosekverulanter
brodhuetreinaas
dritogdra
drittsekkerstyreleder
dusterheidi
egilhopaneng
egilhopaneng2
forbannalavmaal
fuckthem
idiotermateos
karmabiter
maxondskap
mestjavlige
mindrebegavet
samfunnsstraff
skammeligidiot
smekk
soppelmennesker
uforskammelidrittsekk
umenneskelig
wanja-dritogdra

Disse kommentarene beskriver den lynsjestemningen Rita Nilsen og hennes medarbeidere pisket sammen blant tilhengerne sine. Enda mer graverende er at Rita Nilsen tillot sin høyre hånd Michel Mateos å fremme en forholdsvis drøy indirekte trussel mot meg og personen som varslet myndighetene, men denne har jeg valgt å ikke inkludere her. Jeg har uten hell forsøkt å gå i dialog med Rita Nilsen om denne trusselen. Jeg har også forsøkt å få Mina Gerhardsen til å snakke med Rita Nilsen om Michels trussel, men Mina forsøkte bare å distansere seg – på tross av at Retretten er en av Minas nærmeste støttespillere i Actis-paraplyen, og på tross av at Rita Nilsen sitter i styret i Actis.

minaretretten